Zvuky diamantovej rieky svetla

Určitý počet dní pred zatmením Slnka /zákrytom/ som sa neustále snažila mať na pamäti, že všetko, čo sa deje, je vyšší plán. Že už nepotrebujeme mať permanentne “zavesený nôž na krku”, čiže ostražite sledovať, odkiaľ čo vystrelí… s čím ruka v ruke súvisí i ochrana, ktorú sme boli zvyknutí si vyčarovať :). Už sa to deje intuitívne. Tak akosi automaticky :). Stačí pomyslieť…. Tento pocit mi /nám/ pomáhal zvládať všetko viditeľné, ktoré vnímame ako negativitu, ktorá s našou dušou, srdcom neladí. So svetlom lásky a viery, ktorá bola /je/ tak dôležitá. Viery v seba, viery vo svetlo, viery v človeka, ktorého láska nezomiera….i keď sa to tak fyzickému zraku javí. Práve naopak – znovu sa rodí, ožíva. Zaplavovaná vysokými vibráciami svetla, ktorého identita je v nás.

Slúchatká na uši, milé kolegyne a kolegovia. Zvuky diamantovej rieky svetla, ktoré je identické s duchovným srdcom človeka a všetkých zo svetla zrodených bytostí sa aktivujú iným spôsobom ako tomu bolo doteraz. Do momentu vstúpenia do diamantovej rieky svetla. Keby som mala symbolicky zaznamenať meniaci sa graf, vyzeralo by to takto: . . . . . . ……. čiarka….dlhšia čiarka….dlhá čiara, ktorá sa mení na slovo /informácia/. Čiže postupne /nárastom vibrácií/ gradujúci graf, hutnejúce svetlo bieleho Slnka, ktoré je v nás. Do svetla, ktoré sa stáva zrozumiteľné.

Tí ľudia – bytosti, ktorých poslaním je pomáhať pri regenerácii človeka a Zeme budú komunikovať už nielen sami so sebou :) /Ja/, ale i s bytosťami dávno zabudnutých svetov /svetelná rodina/. Sú ich na planéte milióny. Majú fyzicky viditeľné telá – ako inak by mohli po celý čas pomáhať, vysvetľovať, maľovať absolútne atypické obrazy, vkladať živú energiu plnú symbolov /informácií/ do dreva, či iných prírodných materiálov, s ktorými sú dôležité vibrácie prírody totožné. Kresliť kódy energií prebúdzajúcej sa skutočnej reality. Tieto bytosti majú po celý čas ponechané určité schopnosti, ktoré sféra nevedomia hodnotila ako smiešne, nereálne, nemožné. Sféra vedomia – ako niečo celkom prirodzené. Bytosti – ľudia, ktorí mali počas cestovania temným tunelom pred sebou svetielko, aby ním povzbudzovali…pomáhali druhým. To sú vízie /ja im hovorím videá :)/, to znamená videnie skutočnej reality. Svoje prítomné bytie zdieľali so všetkými menami :) v kalendári nereálneho času, vnímaného ako fyzicky viditeľné čísla.

fewa

Melódia, ktorú počujete je morzeovka kontaktujúca v intervaloch sa opakujúcimi zvukmi bytosti svetla galaktických národov, ktorých krv koluje viac, alebo menej v ľudských žilách. Tieto bytosti sa obrazne povedané zoraďujú ako team záchranárov, ktorí pricestovali na Zem z menej, či viac vzdialených kútov /rohov času/ Galaxie a dokonale /či si to už úplne, alebo neúplne uvedomujú/ ovládajú všetky tajomstvá, ku ktorým ľudské bytosti dozrievajú, s čím v prvom rade súvisí SECRET SRDCA. Niekto sa potreboval /potrebuje/ učiť….dozvedieť… znovu si zopakovať viac, niekto menej. Ale v každej bytosti je dávno zakódovaná skutočná, holá pravda o bytí /bunečná pamäť, DNA/. O životoch, ktoré sme individuálne žili /žijeme/, pričom sa v prítomnom okamihu sami rozhodujeme o ďalších okamihoch nášho bytia. Pričom nezabúdajme, že sme vedomie kolektívne. Každá informácia, každá myšlienka, každé slovo… skutok sa okamžite vkladá do kolektívneho vedomia /kvantové pole/ a …..funguje. Preto je /bolo/ tak dôležité neprikladať “polienka” na misku váh, ktorou disponovala temnota. Svojím strachom, obavami, negatívnym pohľadom na seba /mať sa rád/….

Neviditeľno, ktoré nás gradujúcou intenzitou počuteľných zvukov /rôznych zvukových kombinácií/ kontaktuje, je ako server, pre ktorý nie je nič nemožné. Ako server, ktorý si Vás nájde, kdekoľvek sa nachádzate /dohoda/. Nedá sa vypnúť. Či spíte /v skutočnosti bdiete/, alebo zažívate svoje bežné, či výnimočné dni…chvíľe. Je ako neviditeľná anténa /nemám teraz na mysli striebristú nitku duše :) / ktorou ste v kontakte s tou dimenziou svetla, ktorá Vás vyslala ako pomoc pri vzostupe. S dimenziou, ktorá nezasahuje do interných záležitostí /slobodná vôľa/, to znamená nemanipuluje, nezastrašuje, nepresviedča. Čo je zásadný rozdiel medzi duchovne vyspelými národmi svetla a tými, ktorí do tohto štádia zatiaľ nedospeli.

“Miesto”, na ktoré sa neduchovná /nereálna/ sféra Zeme pribúdaním svetla vracia /znovuzrodenie/ je všebytie. To znamená bytie všetkých bytostí…..integrita, synchronicita celku. Bytostí, ktoré bezpodmienečne vyžarovanou láskou v očiach /epifýza, vedomie srdca/ zrakom menia, transformujú, harmonizujú. Jednoducho z ľudského pohľadu robia zázraky, ktoré v skutočnosti zázrakmi nie sú :). Slovom zázrak definuje človek vo sfére materiálneho mentálna /myslenia, myšlienky/ všetko, čoho vo fyzickej frekvencii nie je schopný. Táto nedokonalosť, nekompletnosť /nevedomie/ je len ilúzia, ktorá bola maximálne zámerom temna podporovaná.

fewa1

Energie živého svetla – nášho svetla, ktoré je milujúce, všetvorivé – majú schopnosť robiť zázraky. Túto skutočnosť si UVEDOMUJME. Sú to energie, ktoré sú neustále v pohybe….inšpirujúce….radostné….tvorivé.

Skúste si predstaviť ako medzi nami behajú zelení mužíčkovia s anténkami :) a Vy ich zrakom sklopeným k zemi, kvôli čiernym čertom nevidíte /temná energia/. Čerti Vám mávajú pred očami…zacláňajú… a odsmerovávajú pozornosť tam, kde to nie je dôležité. To je pre lepšie pochopenie uhol nedostatočného svetla /pohľadu/, ktorým bol zaclonený zrak. /Poznámka: Čím viac svetla prežiaruje epifýzu, tým viditeľnejšia je cesta do srdca. Pochopiteľne – ak sme ochotní svetlo Zdroja prijať/. Pozerali sme sa dole a nič sme nevideli. Akoby štetcom namočeným do syntetickej čiernej pretretý zrak. Duša ako džbán naplnený kvapkami bolesti, strachu, smútku, obáv, pocitov nemohúcnosti, neschopnosti, nedôvery v seba. Nohy i ruky zviazané, srdce zošnurované negatívnymi myšlienkami. Nedokonalý dych, ktorý pripomína skôr rybu vyhodenú z mora….ležiacu bezvládne nasuchu. To všetko a mnoho ďalšieho sme individuálne zažívali. Za oponou, za mrežami, v objatí temnej, ktorej zámerom je oddelenosť, neintegrita, nesynchronicita.

Čo to je vlastne synchronicita. Je to objektívnosť pohľadu na celok, ktorý v nízkych vibráciach nevedomia …..plaziac sa po zemi…..nevidíme. Je to komplexnosť jednoty, komplexný pohľad zo Zeme i na Zem, kedy si uvedomujeme, čo všetko bolo tabuizované….o čom všetkom sme nemali prehľad….čo všetko nám bolo zastierané. Čomu všetkému sme v čase oddelenosti od seba, od ducha verili. Synchronicita je kompletný pohľad na seba, na Zem, na Galaxiu, na vesmír i vesmíry, na bytosti, ktoré všebytie zdieľajú. Ktoré žijú, tvoria a milujú. Rovnako ako človek. Synchronicita – komplexnosť objektívneho, celistvého pohľadu, kedy sa nám potrebnou hutnosťou svetla otvárajú oči i nefyzický zrak je ako kompletne vnímaná množina /bunka/ – to znamená so všetkým, čo túto množinu predstavuje. Čiže sa nejedná len o fyzicky /zmyslove/ viditeľné a počuteľné bytie, ktorému človek hovorí existencia, ale i o všetky vrstvy, “plásty” vedomia /plateau vedomia/. Myšlienok, myslenia, mentálnych sfér a ich vzorcov, ktoré sú ako medové plásty včelieho úľa. Pričom včielky medonosné sú ľudia :). Med je produkt fyzicky viditeľnej ľudskej práce, čo sú financie. Čím rýchlejšie včela lieta, tým viac toho urobí, tým viac peňazí zarobí a – paradoxne – tým menej z toho má. Prečo tomu tak je, už vieme. Včela /človek/ je poháňaná k čoraz rýchlejšiemu letu z bodu A, keď ráno vstane – do bodu B, keď padne do postele. Vyčerpaná, unavená, bez záujmu o čokoľvek, či kohokoľvek. Čím rýchlejšie lieta, tým menej a menej vidí, tým menej si všíma okolie. Tým viac sa jej pohľad zužuje, tým menej vidí a počuje skutočnú realitu – skutočné bytie. To znamená – v čím nižších vibráciach myslenia /myšlienok a ich materiálnych vzorcoch/ sa človek nachádza…..dolné vrstvy medových plástov….tým viac je vzdialený sám sebe a všetkému, čo je pre človeka prirodzené. Tým intenzívnejšie je zviazaný s programom nesvetelného systému. Systému, ktorého nezaujíma včela /človek/, ale len med. Tým menej sily jeho svetlo má. Tým menej jeho “sviečka” svieti. To je jeden zo zámerov, ktorými temnota negovala silu, schopnosti. Čím väčšia rýchlosť, tým menšia bdelosť, schopnosť dovidieť…docítiť. Tým väčšia závislosť na materiálnej myšlienkovej sfére nevedomia a na všetkom, čo toto myslenie predstavuje. Tým intenzívnejší pocit nemohúcnosti, neschopnosti niečo zmeniť. Takto veľmi stručne vyzerajú dolné vrstvy “plástov” – nevedomia ľudí.

Komplexnosťou zmien, ktoré sú fyzicky zaznamenávané a ľudskými zmyslami už nepochopiteľné…s čím súvisia i solárne extrémy…biele Slnko…zvuky….atď. graduje sila svetla. Preráža, búra múry ľudského nepochopenia – nevedomia. Človek si individuálne uvedomuje, že všetko je inak. Zrak, ktorý bol veky sklopený k zemi….inou hutnosťou i uhlami paprskov….sa dvíha.

Možno ste mali v priebehu predchádzajúcich dní neobvyklé nefyzické vnemy. Pocit, že pozerajúc sa na oblohu…do vzduchu…zaostrujete zrak a pohľadom prenikáte vzduchom, v ktorom nič mimoriadne nevidíte, ale napriek tomu vnútorne cítite, že je to inak. Že je vo vzduchu….všade okolo Vás neviditeľný filter, ktorý Vám vo videní bráni. Pozrite sa na Slnko, aké je bieloskvúce. Jeho paprsky sú božské. Jeho božské svetlo rozpúšťa neviditeľnú clonu, filter, ktorý nám bránil vidieť realitu snov.
Nasadzujeme si slúchadlá, milé kolegyne a kolegovia :). Budeme pomáhať pri regenerácii Zeme. Budeme spoluúčastní pri prerode, aby Zem i ľudia s veslami v rukách plávali po prúde diamantovej rieky života….čo najľahšie.

Féwa (25.3.2015)

fewaš

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s