AA Michael -„STÁT SE PRAKTICKÝM MYSTIKEM“

AA Michael prostřednictvím Ronny, březen 2015

Milovaní mistři, existuje Cesta Světla, která vás vyvede ven z hustoty do SVĚTLA DUCHOVNÍCH ŘÍŠÍ.  Klíč, který vám umožní projít tuto Svatou Cestu, je uvnitř vás – nazývá se PÍSEŇ DUŠE. Když fungujete v rámci prostředí Třetí / Nižší Čtvrté Dimenze, jste vyladěni na to, čemu se říká Energetický Podpis. Když procházíte prostředím zbývajících podúrovní Vyšší Čtvrté Dimenze a vstupních úrovní Páté Dimenze, postupně se nalaďujete na svou PÍSEŇ DUŠE.

Váš Energetický Podpis má rezonanci, melodii, tóny a živost a energičnost a vyzařuje ze sedmi hlavních Čakrových Center a vašeho aurického pole. Každý den se mění současně s vašimi myšlenkami a činy, protože pružně reaguje na osobnost těla ega-přání a na neustálé vzestupy a pády emocionální povahy. Postupně se osobnost těla ega-touhy stane služebníkem Duše a vaše vibrační vzorce se pomalu začínají vracet do stavu rovnováhy a harmonie. Když vaše základní vibrační vzorce dosáhnou úrovně Střední Čtvrté Dimenze a výše, vaše aurické pole se postupně rozpíná a stává se zářivějším. V té době se váš Energetický podpis vylaďuje na vaši Píseň Duše, která má vyšší frekvenci. To zpětně podnítí Radikální výzvu vyšším Stránkám vašeho Já Duše, aby začalo proces sjednocení. Vaše původní Píseň Duše byla v naprosté harmonii s Nebeskou Písní Duše tohoto Pod-Vesmíru, podle ní jste byli a jste rozpoznáváni členy své Rodiny Duše a velkými Bytostmi Světla.

Každá úroveň má jedinečný zvuk, resonanci a identifikovatelnou harmonii, zvukové vzorce. Vaše fyzické bytí je realita zaměřená na harmonii a rovnováhu nebo na jejich nedostatek, a čím dále se přesouváte do hustoty, tím více jsou vaše vibrační vzorce rozladěné, neuspořádané. Ve své realitě hmotné pláně se ze zvyku zaměřujete na jasně viditelné věci, které mají látku nebo hustotu – časoprostorovou orientaci příčiny a následku. Do struktury víry vědomí mas postupně proniká, že každý je tvůrcem své vlastní reality.

Jak čistíte a zjemňujete své vibrační vzorce, postupně se stáváte multidimenzionálními, což znamená, že vstupujete do vibračních vzorců několika dimenzí zároveň. Aby se vytvořil prostor pro zjemnělé vyčištěné frekvence mnohonásobných úrovní vyšší Čtvrté a vstupních úrovní Páté Dimenze, je potřeba projasňující/čistící proces. Prostřednictvím lekcí a instrukcí, které jsme vám za minulé roky poskytli, se vám snažíme předat znalosti a prostředky potřebné k tomu, abyste prošli Cestu Vzestupu snadno a s grácií.

Když dosáhnete určité úrovně vnitřní harmonie, otevřou se vstupy nebo brány uvnitř fyzického těla, a vy postupně získáte přístup k vibračním vzorcům Vyšších Dimenzí. Čakra Vzestupu – Medulla Oblongata – na základně lebky; zadní brána vašeho Svatého Srdce; a expanze otevření Korunní Čakry. To jsou hlavní kroky procesu Vzestupu, neboť znovu nastolují vaše spojení s Řekou života – Vesmírným Proudem vyššího vědomí – které obsahuje Živoucí částice Světla Stvoření (Tvoření) nazývané Adamantinové Částice. V tomto bodě začnete budovat silové pole Plnospektrálního Světla Stvořitele, jak se snažíte stát se mistry Já, Sebe, a vědomým spolutvůrcem, který tvoří jen ty věci, které jsou pro největší dobro všech. Od té doby začnou mít vaše dechová cvičení a afirmace úplně nový význam.

Základních Sedm Éterických Čaker nebo točících se kol Elektromagnetické Energie bylo umístěno do fyzického těla pro sestupující znaky, kvality a dobré stránky Božího Vědomí. Těchto Sedm Energetických Center bylo vždy přiměřeně nastaveno, kalibrováno pro úrovně hustoty, které jste měli zažít během každé jednotlivé inkarnace podle vašeho Andělského Plánu.

Jak se snažíte se vrátit do rovnováhy a harmonie v rámci čtyř nižších tělesných systémů, fyzického, mentálního, emocionálního a éterického, budete postupně zjemňovat a pročišťovat své vibrační vzorce, což vás zavede na Cestu Vzestupu do vyšších frekvencí Světla. Systém čaker začne přebírat záření pěti Vyšších Paprsků Galaktického Božího Vědomí,  které začnou být k dispozici, když se váš Energetický Podpis natolik pročistí a zjemní, abyste mohli čerpat z vibračních vzorců střední Čtvrté Dimenze. Těchto pět Vyšších Paprsků bude mít významný vliv na Sedm Čaker vaší fyzické loďky Třetí/Čtvrté Dimenze. Nejdříve se uvolní rezerva Adamantinových Částic Světla uložená v Atomu Semínka každé čakry. Začne stoupat Kundalini, neboli Had Svatého Ohně, uložený v základně Kořenové Čakry, a započne proces nazývaný Otevření Sedmi Pečetí Vyššího Vědomí. Čakry se začnou točit opravdově místo nerovnovážně. Změní barvu a jak se nalaďují na vyšší frekvence Božího vědomí a jsou postupně naplňovány živostí a pochvalným zářením, světélkováním, Světla Stvořitele, začnou být měńavé, zářit mnoha jasnými barvami, které budou vypadat, jakoby se měnily v různém světle.

Různobarevné světélkující Paprsky budou pomáhat při vstřebávání a vyvažování vyšších frekvenčních vzorců Galaktického Vědomí. Čím více vyrovnáte, zharmonizujete a posílíte svůj systém čaker, tím více Andělského Světla budete schopni vstřebat. Páteřní sloup se nakonec stane PRUTEM SVĚTLA a MOCI, kterým mohou volně a svobodně plynout Potůčky a Proudy Stvořitelova Světla. Výsledkem této aktivace bude, že proces Vzestupu se velmi zrychlí.

Vaše PŘÍTOMNOST JÁ JSEM, nebo to, co nyní nazýváme ATOMEM BOŽÍHO SEMÍNKA, zažívá mnoho realit najednou. Jak se připravujete na přesun do vstupních úrovní prostředí Páté Dimenze, začnete zažívat některé telepatické myšlenkové formy, prostupující jako když prosakuje krev, a také informace od některých svých blízkých, nejvíce energeticky patřičných Vyšších Já. Stáváte se multidimenzionálními, Duchovními / Lidskými Bytostmi. Zažíváte zároveň fyzickou i ne-fyzickou realitu. Strávili jste a trávíte mnohem více času v ne-fyzické realitě než ve fyzickém světě. Pozemské bytí je jen okamžikem v porovnání s časem stráveným ve vyšších říších.

Jste Zlomkem Božího Vědomí. Váš individuální Atom Božího Semínka je úplnost vaší Bytosti ve zkušeností tohoto Pod-Vesmíru. Představte si své Boží Já jako zlatou kouli Světla, která vyslala mnoho, mnoho  Zlomků Sebe Sama mnoha Stvořením v tomto Pod-Vesmíru. Vy jste jedním z těchto skvělých, zářících Zlomků. (Zlomky, Stránky, Jiskry, Vyšší Já, o kterých se zmiňuje Archanděl Michael, nazývají ostatní poskytovatelé zpráv často „Paralelními životy“). (R)

Právě se chystáte vstoupit branou do jiné reality – do světa, kde zvláštní talenty a zjemnělé a pročištěné znaky budou normální součástí toho, kdo jste. Máte usilovat o to, abyste byli PRAKTICKÝM MYSTIKEM. Dopřejte si čas, abyste se přizpůsobili své rychle se měnící osobnosti. Nesnažte se ohromit lidi svou moudrostí a zvláštními talenty, ale hledejte způsoby, jak pomoci sobě a ostatním se postupně přizpůsobit rychle se měnícímu světu a novému Stavu Bytí.

Jak byste chtěli zažít příštích pět nebo deset let? Jak si sami sebe představujete? Je čas začít budovat svou novou realitu – vaši duchovní přátelé, průvodci Duše a vaše Vyšší Já vám mohou pomoci právě toto udělat – účinně, důstojně a v souladu s novým Andělským Plánem, a pro nejvyšší dobro.

V příštích letech budou postupně vyvinuté Duchovní/lidské Bytosti velmi ovlivněny zářením mocných Paprsků Andělského Světla, které nyní září na lidstvo a na Zem. Velcí Archandělé vyZAŘují nový Andělský Plán pro Věk Vodnáře, který byl vysílán a vyslán Nejvyšším Stvořitelem prostřednictvím Boha Otce/Matky našeho Vesmíru ke všem Božím Rodičům každého jednotlivého Pod-Vesmíru. Vaše vědomá pozornost se bude pomalu rozpínat, aby nakonec zahrnovala celé lidstvo, Zemi, Sluneční Soustavu a dokonce Galaxii. Vyšší mysl bude odpovídat zjemnělým a přesto mocným frekvencím Světla, které odhalí nepředstavitelné vynálezy a úžasné nové metody pro zlepšení (života) lidstva na Zemi. Hmotné tělo se musí vyvinout do jemněji vyladěné Energetické Loďky, aby se přizpůsobilo stále větší moci Božích Paprsků. Výsledkem toho pro ty, kteří jsou v procesu požadování mistrovství Sebe, bude normou dobré zdraví, vitalita a vyšší výdrž.

Jak jsme vám dříve říkali, všechny Pod-Vesmíry v tomto Vesmíru zažívají megacyklus Světelných impulzů, které září přímo z Jádra Srdce (Srdečního Jádra) Nejvyššího Stvořitele. Zjemnělé oktávy Světla Stvořitele jsou tu pro všechny, na jakékoli úrovni jednotlivá Bytost připravila svou fyzickou loďku k jejich přijetí a vstřebání. Světlo nemůže začít vstupovat do statických nebo zanesených frekvencí tvořících fyzickou loďku Třetí / nižší Čtvrté Dimenze bez svolení příjemce a bez otevření srdečního centra. Vaše Já Duše, NadDuše/ Vyšší Já a váš Atom Semínka-Boha čekají na odpovídající frekvenční signál znamenající, že jste připraveni začít proces otevírání Světelného vedení, Světelných kanálů, obsahujících Adamantinové Částice Věčného Života. Andělské Světlo proniká vaší DNA a každý Atom ve vašem mnohonásobném systému těl je do určitého stupně naplněn Světlem. Kdyby to tak nebylo, nemohli byste existovat. Je čas odemknout plynutí Božího Světla zevnitř i zvenčí.

Představte si miliardy malinkých Částic Světla aktivujících se ve vašem hmotném těle a další miliardy zářících dolů z vaší NadDuše/ Vyššího Já ve formě jiskřivých Pyramid Světla ve tvaru krystalů Diamantu. Viďte sami sebe obklopeny zlatou aurou Vesmírného Světla, a pak pozorujte, jak se váš Kruh Lásky/Světla začíná rozpínat. Vězte, že když si říkáte „Budiž tam Světlo“, kopírujete Tvůrce. Teď sledujte, jak váš jedinečný Paprsek Božího Světla proudí před vás, uhlazuje, harmonizuje, pozvedá a přetváří, prostřednictvím všech Prvků divukrásné pročištěné Tvořivé Energie.

Jak se stáváte profesionály v přesunu tam a zpět mezi svou Pyramidou Světla Páté Dimenze a Kruhem Světla, který jste kolem sebe vybudovali ve Třetí/Čtvrté Dimenzi, vaše Svatá Mysl a Svaté Srdce začnou kvést a rozpínat se, se stálým plynutím Andělské Vůle, Lásky a Moudrosti z vaší NadDuše/Vyššího Já. Výsledkem toho začne váš svět odrážet vaše nejvyšší přání, rozšíří se váš okruh vlivu a vy k sobě přitáhnete ty, kteří jsou v harmonii se zjemnělými frekvencemi/ideály, které nyní ztělesňujete. Společně se stanete aktivními účastníky ve tkaní jemného, jakoby pavoučího, vlákna nové reality, která se rodí na Zemi.

Součástí vašeho transformačního procesu je, že si znovu začínáte být vědomi energií a použití krystalů a drahokamů nalézajících se v Zemi. Také ony obsahují určitou dávku Stvořitelova Světla. Byly navrženy, aby vám pomáhaly projasnit a vyvážit energie ve vaší tělesné loďce; ale vy se musíte naladit na jejich energie, a pak je naprogramovat svým záměrem. Dychtí po tom, aby s vámi mohly pracovat, neboť když se probudíte a zharmonizujete se s vyššími frekvencemi, tak ony také. Nádherné Vnímavé, Ochranné Krystaly**, které rezonovaly s původní Písní Duše Matky Země, během původního procesu manifestace (během iniciace), byly rozmístěny kolem planety. Nyní se nalaďují na Andělský Plán pro Zemi a lidstvo. Jak jsme vám říkali dříve, slouží jako přijímače, receptory a vysílače energie a informace do světa, a také do sluneční soustavy a galaxie. Existují také Krystaly, které udržují záznamy, velké i malé, a vždy jsou připraveny vám pomoci aktivovat Atomy Paměťových Semínek ve vaší Svaté Mysli, které vám pomohou odemknout mistrovství a moudrost vaší starodávné minulosti. Království minerálů, rostlin a zvířat jsou také ve stavu transformace na obnovené vyšší vědomí – nikdo není opomenut – všichni jsou ve stavu transformace a většího probuzení.
**Vnímavé (citlivé, pružně reagující, vědomé). Ochranné (stráž / hlídka).  (R)

Milovaní, je čas osvobození. Touha po svobodě sílí v srdci každé vnímavé Bytosti na Zemi. Je taky čas spojení se. I když jste byli sjednoceni se svými rodinami Duše/Hvězdy, my z Vyšších Říší jsme také spojeneckými silami. Po mnoho věků bylo lidstvo odpojeno od plné, dynamické Přítomnosti Duše Já, a také od Andělského Království. Ale nyní se znovu spojujeme, abychom vytvořili synergický přehoz vědomí, který bude k dispozici všem, kteří jsou připraveni být součástí úsilí Žijícího Světelného Týmu. Používáme tento termín, protože ho dobře znáte a vyvolává v mysli obraz mnoha bytostí pracujících společně v harmonii, za určitým účelem a pro společný cíl. Je životně důležité, abyste rozuměli: Na všech Pod-Pláních Páté Dimenze jsou nádherné majestátné Pyramidy Světla, lehce přístupné pro ty, kteří udělali práci Srdce/Duše, a naladili svou fyzickou loďku alespoň na frekvenci vyšší Čtvrté Dimenze Božího Světla. V těchto Pyramidách jsou všechny součásti Světla Stvořitele, které potřebujete, abyste vytvořili cokoli, co si přejete pro nejvyšší dobro všech. Čekáme tam, abychom se k vám připojili a stali se společně s vámi spolutvůrci. Tak, přineste své vize a svůj čistý záměr do své osobní Pyramidy Světla Páté Dimenze a žádejte zázraky, které tam na vás čekají.

Mí věrní Nositelé Světla, probouzíte se ze stavu snu soumraku, kde jste po mnoho eónů let existovali při vyhladovějící dietě na Světle Polovičního Spektra. Otevřete svá srdce a své mysli, a rozpínejte svou vizi, abyste vstřebali do svých těl plný dar ctností, znaků a kvalit Božího Vědomí. Velmi nás těší pomáhat vám, inspirovat vás a chránit vás na vaší cestě zpět do říší Světla. Vězte, že jste velmi významně milovaní.

JÁ JSEM Archanděl Michael


www.ronnastar.com

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Markéta N. ( www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s