Mistr Džwal Khul – Smysl období ukřižování

Poselství Mistra Džwal Khula přijala Natalie Glasson,  09-01-2015

Energetické období ukřižování, kterým si nyní lidstvo prochází, je proces zrozený z právě přítomné Éry Lásky, což vede ke vzkříšení a znovuzrození nových a starých vibrací, zejména frekvencí lásky příslušných této fázi vzestupu Země. Tohoto procesu energetického ukřižování se není třeba obávat, již jste prošli řadou procesů a čištění a toto je jen další stupeň očisty, a to zejména na energetické, emocionální a mentální úrovni, což ovlivní váš psychický stav.

Přišel čas rozpustit vzpomínky na ukřižování Mistra Ježíše, ať jste se tomu v tomto životě rozhodli věřit nebo ne, v jiných životech jste tomu mohli věřit zcela upřímně. Víra druhých v ukřižování Mistra Ježíše i další podobné zkušenosti, které se na Zemi objevovaly, umožňují těmto energiím zůstávat ve vědomí lidstva dokonce i na buněčné úrovni. To platí pro všechny energie, myšlenky a víry. Když říkám, že je čas rozpustit vzpomínky na ukřižování Mistra Ježíše, není třeba litovat, jde čistě o rozpuštění vnitřních strachů, které se pojí s ukřižováním, smrtí a jinými formami strachů. Můžete mít pocit, že s ukřižováním nemáte nic společného, nebo že jste již překonali strach ze smrti a dalších podobných energií. Přišel čas podívat se do svého nitra a žádat, abyste mohli spatřit, co se uvnitř vás aktivuje. Nezapomínejte, že jste propojeni se všemi bytostmi a dušemi, takže vzpomínky a zkušenosti ostatních jsou do určité míry i vaše vlastní. Neměli byste se setkat s takovou fyzickou zkušeností, jako je ukřižování, naopak, pokud to přijmete a dovolíte, proběhne u vás vnitřní léčení, čištění a rozšíření láskyplného prostoru pro vaše další zkušenosti a také harmonizace mezi vaší energií a existencí na Zemi.

Tato energetická vlna známá jako energie ukřižování přichází coby dovršení cyklu kdysi započatého Mistrem Ježíšem a jeho následovníky. Cílem této energetické vlny je přinést harmonii tam, kde není. Vy jste byli vyzváni, abyste se podívali do svého nitra a své reality, jako byste byli pozorovateli a diváky, což znamená, že jste i jen na malou chvíli odpoutáni sami od sebe a své reality a máte čas dýchat a vnímat, kde se ve vaší realitě projevuje nerovnováha a kde je zdroj této nerovnováhy. Uvědomte si, že některé vaše energie jsou svázané a zamotané jako provaz. Nyní máte příležitost vaše energie, váš provaz, rozmotat a nastolit rovnováhu tak, aby se všechny světelné kanály a cesty proudící z vás ven uvolnily. Představte si, kdybyste v sobě celý život nosili provaz samý uzel a konečně měli čas mohli ho začít postupně rozmotávat. Tyto uzly na provazu symbolizují oblasti nerovnováhy ve vašem nitru a které se projevují ve vaší realitě. Když rozvážete všechny uzly, obnoví se vaše rovnováha. Uzel symbolizuje víru, která již nadále neslouží ani vám, ani energiím či vzpomínkám, které jsou již nepotřebné a způsobují vám bolest a nerovnováhu. Můžete si všimnout, že některé oblasti vaší reality plynou snadno, harmonicky a výborně. Možná žijete v hojnosti, ale vaše zdraví není nejlepší, nebo máte skvělý vztah, ale trpíte nedostatkem finančního zabezpečení. Je důležité uvědomit si vzory, které jste si vytvořili ve své realitě, neboť vám mohou ukázat, kudy vámi protéká energie Stvořitele projevující se harmonicky a kde této energii bráníte a způsobujete si tím nerovnováhu a nedostatek. Cílem energie ukřižování je přinést do všech oblastí vašeho bytí rovnováhu a harmonii, aby mohla energie Stvořitele procházet vašim bytím, emocemi, vírou a celou realitou plněji a harmoničtěji. Cílem Dvanácti Dní Dokonalosti z prosince 2014 bylo zvýšit harmonii a rozšířit oblasti dokonalosti nebo jednoty se Stvořitelem ve vašem bytí a realitě, a tak vám umožnit snáze najít oblasti, kde harmonie není.

V této době můžete použít tuto afirmaci pro váš záměr:

„Obnovuji a vytvářím rovnováhu a harmonii ve všech oblastech mého bytí, která se bude pozitivně a láskyplně odrážet do zkušeností mé reality.

Zde je další věta, která vám může pomoci:

„Vyzývám své Průvodce, Mistra Džwal Khula, Éru Lásky, Energetickou Vlnu Ukřižování, Archanděly Nanebevzetí a Lásky, také svou Duši, aby mě podporovali v mém úsilí lépe si uvědomovat disharmonie ve svém nitru, systémech víry, emocích, tvořivosti a také ve svých vzpomínkách. Dobrovolně a s vaší láskyplnou podporou se nyní napojuji na svou vnitřní Zdrojovou energii rovnováhy, kterou aktivuji a šířím celým svým tělem a aurickým polem, rozpouštím nerovnováhu a vytvářím silnou láskyplnou rovnováhu. Mým cílem je plně otevřít všechny své energetické cesty, aby mnou mohla plně procházet energie Stvořitele. Mým cílem je prožívat lásku, hojnost, blaženost, pravdu, mír, harmonii a rovnováhu Stvořitele ve všech oblastech mého bytí a mé reality. Uvědomuji si, že se tím sceluji, více ztělesňuji svou pravdu, zdroj a pravdu Stvořitele. Cílem energie ukřižování je zrušit proces osvícení prostřednictvím utrpení; já nyní plně přijímám, že jsem schopen duchovně se vyvíjet do svého světelného já prostřednictvím energií lásky. Děkuji a buďte požehnáni.“

Proces, který doporučuji, je velmi jednoduchý, zahrnuje pozorování těch částí vaší reality, kde se v menší či větší míře objevuje nedostatek či utrpení, a poté koupání těchto oblastí v lásce proudící z vaší duše. Představte si sami sebe, jak ze svého srdce posíláte lásku do těchto oblastí vašeho bytí a vaší reality. Zkuste vnímat, zda příčinou nedostatku Stvořitelových vibrací nejsou naprogramovaná přesvědčení a pokud ano, což je zřejmě nejčastějším důvodem, neboť projevy mentálního i emocionálního těla mají velký vliv, pak si vytvořte nová přesvědčení, nové myšlenky a afirmace, které dají najevo, že jste svobodná bytost plynoucí ve Stvořitelově světle, lásce a vědomí. Díky tomu jsou vaše příležitosti a zkušenosti neomezené a nekonečné, vždy pozitivní a láskyplné. Rozpoutejte v sobě hluboký ozdravný proces, který ve vaší bytosti i realitě podpoří hlubší prožitek Stvořitele. Energie ukřižování vás ochrání jako byste byli v léčivé svatyni. Zasloužíte si to, zažít Stvořitele ve všech oblastech vaší reality je vaše božské právo, stejně jako zažít lásku, harmonii a mír ve své nejúžasnější síle. Já, Mistr Djwhal Khul, jsem zde, abych vám pomáhal a podporoval v tomto procesu, řekněte si o mou pomoc a útěchu. Možná zaznamenáte, že se ve vašich bytostech začíná bez většího úsilí obnovovat rovnováha, pouze jednoduchý záměr může ve vašem bytí vytvořit nádhernou léčivou aktivaci.

Stejný proces se děje také kolektivně u všech lidí na Zemi. Vibrace lásky aktivovaly vibrace ukřižování, hluboké čištění, které na oplátku vyvolalo otázku nastavení rovnováhy. Každá situace ve vaší realitě, lidstvu a na Zemi je procesem a cestou k dosažení rovnováhy. Někdo již nyní prožívá rovnováhu vydobytou před dny, měsíci nebo roky. Jiní hledají, jak vytvořit rovnováhu v určitých oblastech svého bytí, což může občas vypadat jako chaos, vřava nebo zmatek, jak se uvolňují stará omezení. To se projevuje ve velkém měřítku, například mezi státy, komunitami a rodinami, či v menším měřítku v osobní realitě, vše se projevuje v rámci každé duše fyzicky realizované na této Zemi. Tato fáze nám všem připomíná, že je nutné vytvořit rovnováhu, harmonii a mír a pokud uvažujeme, zda uvnitř či vně nás, pak nejdůležitější je nejprve sledovat a léčit své nitro. Nyní je velmi mocná doba, která bude mít nesmírný dopad na vaši osobní i kolektivní lidskou realitu. Je to doba změn, léčení a dalšího duchovního probouzení s větší přítomností lásky. Pokud je přítomna láska, vše plyne lehce a vše se lehce rozpouští. Tuto změnu vyvoláváte vy.

Rád bych, abyste věděli, že Fialový Plamen nadále a více než kdy dříve ukotvuje svou energii v Zemi a v lidstvu. Způsobuje to energetická vlna ukřižování a prohlubování přítomnosti lásky. Fialový Plamen usnadňuje a zkvalitňuje všechny procesy transformace, které se dějí uvnitř vašich bytí tak, aby byla dosažena Nová Dimenze Lásky. Fialový Plamen je v této fázi vzestupu mnohem více propojen s vašimi potřebami než dříve a tím se stává úžasným nástrojem k dosažení podpory a vedení. Energie Fialového Plamene se právě objevuje jako plamen ve tvaru vzestupujícího motýla symbolizující svůj úkol usnadňovat transformaci.

V dokonalé harmonii, rovnováze a lásce,
Mist Džwal Khul

Zdroj: http://www.omna.org/Home.html

Mistr Džwal Khul je nejmladší z Mistrů a nejhorlivějším z hledačů. Učí člověka uvědomit si skutečný obsah věty Já jsem – a já mohu! – v oblastech, kde si člověk nepřiznává svou sílu, a kde tudíž nechce přijmout zodpovědnost. Pomáhá proti znejistění druhými. Učí člověka nadšeného svou rozvíjející se intuicí přijímat také svůj zdravý rozum.

Mistr Džwal Khul  říká: „…Cítíš se bezmocný a slabý. Myslíš, že nic nedokážeš. Jsem tu, abych tě naučil přijmout vlastní sílu. Uvědomíš si svou sílu, svou hodnotu. Se silou souvisí i odpovědnost, naučíš se používat svou sílu ve prospěch všech…“

Zdroj: Internet

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Lenka D. pro http://www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s