Vnútorné okno – odkaz od Féwy

Multidimenzionálny “zub” /tok/ času svetla, prehryzávajúci dimenzionálne vrstvy Zeme, na ktorej žijeme.
To je aktuálny stav fyzična a duševna, ktorým sme prechádzali a ešte je trochu citeľný. Čo to znamená v reáli? Jedná sa o ponurosť, šedivosť, malátnosť, mdlosť, nechuť…..obrazne povedané, pomalé ťahanie nôh za sebou, ako keď vidíme ducha tela už nie fyzického, ktorý sa krok za krokom niekam posúva….Tieto stavy sme pociťovali predovšetkým včera a súvisia s prebiehajúcimi zmenami na Zemi i v nás.

Nejedná sa “len” o fyzicky viditeľné planetárium materiálnej frekvencie. O zmyslove vnímané planéty, ktoré bez všetkých pochybností na nás vplývajú. Jedná sa aj o neviditeľné energie, súvisiace so zmenami, ktoré fyzický svet nebol schopný zmyslove obsiahnuť.

Zem je viac – vrstvová. Je hyperpriestorom nielen nás, ale i viacerých mimozemských rás, ktoré nežijú v našich vibráciach. To znamená, že sa jedná o viacvrstevnosť mentálna na planéte. O vrstvy, ktoré sú od seba oddelené “mrežami” frekvencie, ale napriek tomu na nás energeticky pôsobia. Nakoľko v 3D /reality, v ktorých sme bez pohnutia dlho žili/ má takpovediac domovské právo /dosah/ temná energia, netreba k tejto skutočnosti viac povedať. Je nám to všetkým jasné, týmito realitami sme všetci prechádzali.

Keď sa pozrieme na obrázok rezu Zeme…na jej jednotlivé vrstvy….vidíme rez materiálnou frekvenciou. Nakoľko naša schopnosť vidieť, počuť, zmyslove vnímať i iné frekvencie je zatiaľ pre mnohých nemysliteľná – prevažná väčšina z nás si túto skutočnosť neuvedomuje. Okrem nášho spektra, ktoré sa nárastom vibrácií mení /štiepenie paprskov, pribúdanie neaktivovaných zvukov, ale i prvkov/ – sa na Zemi nachádzajú i iné spektrá viacvrstvovej planetárnej reality. Monštrózne, veľmi tmavé, akoby bez života. Ničím nepripomínajúce svetelno, ktoré je v nás. Masa veľmi ťažkých energií – náročných na pochopenie. Ponurá, šedivá tma sveta, s ktorým sa náš vnútorný aspekt nestotožňuje. V podstate by sa dalo povedať, že tento svet nežije. Len prežíva vďaka nám. Našim strachom, negativite, obavám, ktorými sa živí. To je sila, ktorú od nás dostáva, keď mu to dovolíme.

Tento svet sa nami zviditeľňoval počas predchádzajúcich 2-3 dní. A to celkom razantne. Akým spôsobom sme tieto dni preciťovali, zvládali, prežívali…mdlo nimi prechádzali…vieme najlepšie sami. Čím to bolo a prečo sa to týka /týkalo/ nás?

Jedná sa o duševnú očistu energiami duchovného svetla – liečením sebalásky. Tak ako všetko má svoj význam – i tento stav očisty /odstraňovaním energií prilepených na našu i planetárnu dušu/ sa nás eminentne týka. Sme kolektív ľudských bytostí, individuálne stúpajúcich na ďalšie priečky rebríčka DNA, odstraňujúcich “zatemnenie” okna, ktorým sa pozeráme /okno príležitosti/. V tomto prípade sa jedná aj o zablokovanie negatívne na nás pôsobiacich mimozemských rás. Sme spojenou nádobou so Zemou. S matkou nás všetkých…s ktorou sme žili a svoje emócie sme do jej vrstiev tela impregnovali. Čím sme vytvorili životný priestor pre energie, ktorých štruktúry zodpovedajú rôznym nepozitívnym emóciam. To znamená, že sa vnútri Zeme usadili, čo malo na nás väčší, či menší vplyv, pretože sme spätne ich energetické pôsobenie prijímali. Je to mentálna schéma, ktorá sa “nasúkala”…vplietla do našich myšlienok /myslenia/ a tým i životov. Diametrálne iné energie, ako energie duchovnej reality Zeme. Diametrálne iné ako naše skutočné ľudské vnútro – vnútrom zviditeľňovaná múdrosť človeka.

fewa

Skúsme si predstaviť dimenzionálnu multisféru planéty, svetov nelineárneho i lineárneho svetla. Skúsme si predstaviť viac frekvenčne rozdielnych svetov Gáji. Keby sme týmto spôsobom vnímania urobili rovnaký rez planétou /nefyzicky vnímaný/, bol by to rez frekvenčne odlišnými svetmi – rez dimenzionálny. Sami by sme týmto spôsobom najlepšie pochopili o čom je hovorené…….že Zem, na ktorej žijeme je obrím mraveniskom, ktorého chodby sú /boli/ súčasťou frekvencie svetla a tmy.

Ako hore – tak dole. Ako na povrchu – tak vnútri. To je mystérium, ktoré znovu objavujeme. Zvukov i svetla, ktorých frekvenčné zuby sa ako vrtné veže prehryzávajú planetárnymi vrstvami. Ako tomu máme rozumieť? Čo s touto informáciou? Akým spôsobom môžeme byť nápomocní? Jednoducho, celkom jednoducho. Preciťovaním, prejavovaním lásky na Zemi. To znamená všetkým, čo je pozitívne. Pomáhame tým sebe i planéte prehrýzť sa jej planetárnymi /to znamená i ľudskými/ vrstvami, s ktorými pochopiteľne súvisí i nepochopenie. Vrstvami najhrubších zŕn…to znamená všetkého, čím sme boli obalení. Aby každý z nás objavil seba samého – svoje skutočné vnútro….podstatu….zdroj.

Sme ľudia hľadajúci rýdze “zlato.” Sme ľudia, ktorí absolvovali náročnú cestu na miesto, kde je poklad :) ….v Zemi, v nás ukrytý. Medzi čiernymi hrudami, vrstvami hliny, ktorou sme plnili čím ďaľej hustejšie sitá, aby sa zaleskla rýdzosť v nás ukrytá. To je štrukturálne previbrovávanie mentálnou mriežkou a súčasne individuálnou cestou prebiehajúce planetárne liečenie duše – sebaláskou. Kryštalické vzorce /vzory/ našej duchovnej podstaty, ktorými sme rozpúšťali “mreže” nepozitívnej reality, aby sa negatívno naším svetlom i svetlom Gáji odvlnilo. Prijímaním seba samého sa uvoľňujú prieduchy, ktoré súvisia s oknami času…..s oknom príležitosti, ktorým máme šancu sa pozerať už nie doterajším myslením /staré vzorce/.

Predstavme si, že sme doma a pozeráme sa cez okno. Každý vidíme niečo iné. Niekto sivé múry domov, veľkú rýchlosť pohybu v meste. Iný zvuky, farby, tvary prírody, ktorej energie sú pre nás prirodzené. Máme za sebou rozpustenie mreží mentálnych vzorcov /vzorov/, ktoré korešpondovali tým ponurým, beznádej do nás vsúvajúcim energiám, o ktorých bolo hovorené. Tým sa uvoľňuje závislosť /vedomá i nevedomá/ rôzneho druhu i kalibru na všetkom, čo predstavuje čierna tma, ktorá nás držala neviditeľnými vláknami, ktorými neprúdi životodárna láska. Jednoducho povedané – stále sme do tejto chvíle stáli pri okne za čiastočne, alebo absolútne zatiahnutými žaluziami. Strachujúc sa, obávajúc sa …..pozrieť cez okno. Energetické okno je i v nás. Pozrime sa dnu. Nebojme sa. V tejto realite je láska a všetko, čo s láskou súvisí. To znamená – múdrosť, skutočná pravda. Neuveriteľne krásne, farebné, žiarivé, éterické energie kryštálovo čistého svetla. Všetko, na čo sa cez vnútorné okno pozeráme, máme ako na dlani v prírode. V lese, na zelenej …..alebo snehom pocukrovanej lúke. I tam máme šancu sa pozerať iným pohľadom a znovu prebudiť svoju múdrosť.

V reáli sa jedná o externé /pochopiteľne i interné :) / zakomponovávanie vibrácií prírody /zelene, kvetov, stromov, trávy…/ do miest, kde je /bola/ energia najťažšia. To znamená, že sa jedná o oživenie, rozprúdenie hustoty hmoty svetelnými vibráciami prírody. Aby nielen vidiek rozkvital, ale i mestá. Je to spájanie dvoch realít hemisférickým mostom, ktorému pomáhajú predovšetkým ženy a ich bezpodmienečná láska.

Okno príležitosti nám dáva šancu /individuálne, kolektívne, planetárne/ chytiť “za pačesy” :) svoje viditeľné i neviditeľné schopnosti. Nebáť sa vykročiť a tvoriť individuálnou cestou spoločne svet lepší, krajší, farebnejší, radostnejší, veselší….ako bol. Otočiť sa k negativite chrbtom a všímať si “len” to prirodzené, jednoduché krásno, ktoré je pre človeka…. pre nás pozitívne. Nereagovať na snahu udržať nás v linearite 3D a čiastočne v 4D.

Mení sa naše myslenie. Spájaním vrstiev hemisférického mosta mužov a žien….planéty…..sveta fyzického a nami sa zviditeľňujúceho duchovného. Čo súvisí i so znovu sa prejavujúcimi kozmickými realitami………

Ilona (Féwa – 20.1.2015)

sebalaska

Po všetkom, čo sa dialo počas predchádzajúcich dní je dôležité rozpohybovať život iným smerom, ako tomu bolo doposiaľ. Snaha udržať nás tam, kde sa naše myslenie nachádzalo /…kam bolo presmerovávané/ ….to znamená v nízkych vibráciach starých mentálnych vzorcov /vzorov/ bola výrazne oslabená, ale pozostatky tejto snahy sa ešte stále u niektorých ľudí prejavujú.

Čo je teraz /a nielen teraz/ pre nás nesmierne dôležité, je – ZMENIŤ ZÁMER. Chytiť život “za pačesy” :) ….za správny koniec, ktorý je novým začiatkom. A to bez akýchkoľvek pochybností, strachu, obavy. Navýšené energie lásky nám pomáhajú. A pomáhame si i vzájomne. Tým, ako sa k sebe správame…tým, ako začíname opäť samostatne myslieť a uvedomujeme si súvislosti….tým, ako sa osobne k novému mysleniu /vedomiu lásky/ staviame. Či máme ešte oči prižmúrené /nechápeme skutočnú hĺbku, podstatu tohto slova/. Alebo máme oči síce otvorené viac, ale obávame sa zo známych dôvodov na túto tému komunikovať. Naša pozornosť je nasmerovávaná na všetko, čo vidíme….čo sa okolo nás a tým i na Zemi deje. Je to pochopiteľné, logikou starých vzorcov myslenia uchopiteľné a naviac sa nás to všetkých týka. Ale pozitívne to absolútne nie je. Práve takéto nasmerovávanie pozornosti na nás pôsobí negatívne. Aký dopad má na nás nepozitívne naladená psychika – nemusíme rozoberať. Preto je pre nás tak dôležité zmeniť zámer z negatívneho na pozitívny. To znamená – odsmerovať pozornosť od všetkého, čo na nás negatívne pôsobí. Uvedomme si, že jeden…alebo desiati ľudia lusknutím prstov svet nezmeníme. Síce si zanadávame, udrieme päsťou do stola, ale kým to neurobíme jednotne – je to stále len hromženie a slová….a stále to isté dokola. Veľmi dobre už vieme, že treba začať od seba. My všetko meníme. Keď si prestaneme negativitu všímať…..i to, že z “vnútornej strany okna” príležitosti /v starom svete/ sa všetko rúca a…. hýbe i základmi všetkého, čo so starým myslením súvisí…….Keď si uvedomíme, že sme bytosť svetla – človek, ktorý prišiel na Zem tvoriť láskou /spôsobom, ktorý je nášmu srdcu blízky/ a takto spojíme pretrhnutú niť fyzického a duchovného pohľadu……vtedy sa nám to podarí. Nasmerujeme pozornosť tam, kde nás to baví. Na to, čo sa nám páči, čo nás napĺňa pocitom spokojnosti a veľmi dôležitej radosti.

Niekde treba začať :). Keď pôjdeme krok za krokom týmto spôsobom – to znamená i od najdrobnejších maličkostí a budeme preciťovať radosť z toho, čo vidíme /pomáha nám príroda, všetko jednoduché, prirodzené/ a čo sme vytvorili – bude to pre každého dôležitý štart do nového. Tým, čo s láskou vytvoríme budeme produkovať radosť pre seba i pre druhých. A preciťovanie radosti je veľmi dôležitým aktivačným momentom nového vedomia. Stávame sa motivujúcim článkom /svetielkom/ pre druhých, ktorí si stále neuvedomujú, aké dôležitá je zmena myslenia….

Ilona (Féwa – 21.1.2015)

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s