HOROSKOP PRO ROK 2015 – ROK VZESTUPU

Vítejte v lepších časech!

Rok 2015 je rokem Jupitera. Nastává období rozšiřování, otevírání se novým možnostem, období sdílení a předávání poznatků a zkušeností. Jupiter je v astrologické řeči symbolů odpradávna spojován s Velkým Štěstím, s dobrem, optimismem, štědrostí a hojností všeho druhu. Představuje se nám jako filosof, cestovatel, léčitel, učitel, zasvěcovatel. Moudrý zralý muž, užívající si souladně darů Života, muž skutečně bohatý, protože své bohatství má od Boha.

Během náročného strohého roku Saturna 2014 jsme byli obraceni spíše do nitra, k sobě samým. Museli jsme si srovnat své hodnoty, vyjasnit si své skutečné potřeby, osvobodit se od závislosti na vnějších podmínkách a začít vědomě svůj život zevnitř přetvářet a transformovat.

Nyní se můžeme znovu otevřít novým možnostem a příležitostem, zapojit se aktivně do spoluutváření reality nového světa.

Obnoveni, proměněni, niterně obohaceni, propojeni s vlastním zdrojem energie, osvobozeni od všemožných strachů a pochyb, můžeme skutečně začít konat, můžeme vyrazit ven…

Nyní skutečně VÍME, jsme vědoucí, tudíž se nenecháme zastrašit, spoutat a omezit již rozpadajícími se starými mocenskými strukturami a mechanismy. Snadněji rozeznáváme manipulativní tendence a nejrůznější zrcadlení a projekce nejen mezi lidmi, ale též v našich nejbližších vztazích, v partnerství, v rodině, mezi přáteli…

Nuž, a nakonec i v sobě samých můžeme mnohem snadněji rozeznat tendence k sebeponižování, sebeničení, stavění se do role oběti či agresora, čímž si přitahovat do života nejrůznější trápení a zbytečnou bolest. Díky schopnosti pozorovat své myšlenky, poodstoupit a stát se divákem svých emočních dramat, můžeme tyto tendence včas zastavit a znovu a znovu se navracet ke své Podstatě, posilovat VĚDOMÍ SEBE SAMA.

MY VÍME, ZNÁME PRAVDU, PROŽILI JSME TO, DOTKLI JSME SE SAMOTNÉHO DNA A NYNÍ MŮŽEME JEN STOUPAT VZHŮRU.

Ve znamení STŘELCE, kde planeta JUPITER vládne, se již od 23.12. 2014 po třiceti letech nalézá SATURN, což přidává výše zmíněným sdělením na síle a důraznosti. Střelec míří vzhůru, do nebe, ke světlu a strohý Saturn bude během většiny roku 2015 a nadále až do 20.12. 2017 dohlížet na náš pomalý, ale jistý vzestup. Bude dohlížet na to, abychom krok za krokem trpělivě uskutečňovali v každodenním životě nejvyšší ideály a učení, která jsme v uplynulých třiceti letech následovali.

Ano, podobně jako ve známém zenovém koanu, jsou nyní naše šálky s čajem plny až po okraj. Naše mysl je plná nejrůznějších poznatků, mouder, známe množství meditačních a jiných technik, navštívili jsme řadu přednášek, seminářů, přečetli desítky, snad i stovky knih o tom, jak správně žít, jak na sobě pracovat, jak být šťastni…

Šálky již přetékají, protože všechno, co jsme potřebovali vědět, již víme. Nastal čas konat, uskutečňovat, žít a užívat, soustředit se na praxi. Den za dnem nás Saturn povede touto úzkou stezkou. Naše poznatky budou tříděny, uspořádávány tak, abychom je mohli efektivně používat, aby nám zůstalo jen to, co opravdu potřebujeme, co je stále s námi, stále v nás, kdykoliv k dispozici. Nakonec nám zůstane pouze to, co nám skutečně pomáhá, čím sami žijeme, co jsme na sobě vyzkoušeli a co tedy můžeme bez obav, pravdivě, srdečně a živě předávat jako léčitelé, učitelé, zasvěcovatelé.

Saturn nám vždy bere jen to, co už nepotřebujeme, co už nás nerozvíjí. Saturn odsekává staré a mrtvé, aby mohlo vyrůst nové a živoucí. Během svého pobytu ve Střelci nás bude zbavovat zastaralých nevhodných, vědomých i podvědomých přesvědčení a utvářet životní filosofii, naše názory a pohled na život tak, abychom byli skutečně šťastni. Omezující přesvědčení náboženská, společenská, přesvědčení převzatá s výchovou… to vše vezme během následujících let za své a pouze to, co zbude, bude mít pravou hodnotu. Tento proces se pravděpodobně rozšíří na celou lidskou společnost, můžeme mluvit o VELKÉM OBROZENÍ, PŘERODU. Podpořme jej každý sám za sebe a pro všechny ostatní zároveň, neboť Střelec se již pramálo od ostatních odděluje, již plně chápe, že je součástí celku, že pouze to mu přináší štěstí (v ruštině „sčastje“=součást).

Ano, Saturn ve Střelci nám bude také razantně a nekompromisně „pomáhat“ najít své místo mezi lidmi, své místo ve společenské hierarchii. Jak je u Saturna zvykem, půjde o skutečně pravdivé místo v souladu s jeho dalekozrakou moudrostí, která však často přesahuje naše omezené představy o tom, co potřebujeme a chceme. Mnozí možná přijdou o místo, které jim už nepřísluší, budou nuceni se osamostatnit, možná i pod tlakem se rozpomenout na to, co umějí, co vlastně chtějí dělat, o co se mohou s ostatními dělit. Aby nebyly zásahy Saturna bolestivé a nečekané, pojďme se s ním domluvit, že budeme dobrovolně růst a vyvíjet se nejen ve své profesi, životní práci, vyvíjet se i ve svém každodenním životě a prověřovat v praxi vysoké ideály a učení, dosahovat mistrovství.

Saturn ve Střelci nám připomíná, že každý z nás má svou jedinečnou hodnotu, své VELKÉ DÍLO, své KUNG-FU. Čínský výraz Kung-Fu se netýká jen bojového umění, doslova totiž znamená dovednost, která je získaná dlouhou a namáhavou prací. Jde o ČAS, který člověk věnuje nějaké činnosti, až v ní dosáhne velmi vysoké úrovně. Už jenom tím, že věnujeme plnou pozornost těm nejběžnějším činnostem jako příprava jídla, chůze, dýchání, mluvení, praktikujeme toto kung-fu, velké dílo s názvem LIDSKÝ ŽIVOT.

V odhalování a uvědomování si svých talentů a schopností a zvyšování a rozšiřování zdravého SEBEVĚDOMÍ již od července 2014 napomáhá Jupiter ve Lvu. Zatímco Saturn ve Střelci z nás bude božský potenciál spíše „ždímat“, JUPITER ve Lvu, na návštěvě u Slunce, bude mnohem příjemněji a optimističtěji učit o našich darech a talentech, rozšiřovat naše tvůrčí možnosti.

Možná nás naši rodiče a učitelé ve škole příliš nepodporovali v tvořivosti a hravosti, ale nyní je možnost toto vše napravit a po dvanácti letech opět poléčit bolavá místa. Dovolme Jupiterovi, aby nás naučil odpočívat, dopřát si čas pro sebe, hrát si a tvořit, stát se znovu bezstarostnými dětmi. Mnohokráte se nám to vrátí doslova ve všech oblastech života.

S technikou nedělání neboli nedělení (odtud slovo neděle – sluneční den) se setkáváme v mnoha tradičních učeních. Symbol Slunce, kruh s tečkou uprostřed, vyjadřuje spojení Ducha s tělem. Ve stavu nedělání, nedělení neboli meditaci se tak vlastně soustřeďujeme do JEDINÉHO BODU, do svého duchovního středu, do stavu nemyšlení. Tak můžeme skutečně odpočívat, čerpat životodárnou energii a inspiraci.

Tvořivost, čirá radost ze samotného bytí, odvaha projevit se, vyjádřit své talenty a schopnosti, zazářit, inspirovat své okolí. Sebevědomí, vědomí našeho božského původu a tím i vědomí nesmrtelnosti a jedinečnosti… To vše je OHEŇ, určující živel roku 15.

V ohnivých znameních Berana, Lva a Střelce se nalézají tři významné planety: Uran, Jupiter, Saturn. Nejsilněji zažijeme toto ohnivé mysterium během března 2015. Uran v Beranu se spojí harmonickým aspektem trigon s Jupiterem ve Lvu. Jde o delší, již probíhající období se třemi klíčovými daty: 25.9. 2014, 4.3. a 22.6. 2015. Ve dnech kolem těchto dat posílá svobodomyslný a všeurychlující Uran přímo elektrizující impulsy Jupiteru, přichází silná podpora tvoření na nové úrovni. Tento tranzit nám umožňuje osvobodit svůj nezměrný potenciál, objevit své schopnosti a dát jim konkrétnější podobu, v jaké je můžeme nabídnout svému okolí, sdílet se světem. Taktéž můžeme pocítit větší odvahu ke změně společenského postavení, k výraznému posunu směrem k naplnění a realizaci svých talentů… zkrátka dělání toho, co nás baví.

Březen jakožto měsíc spojený s přechodem Slunce z Ryb do Berana, měsíc, během něhož probíhá umírání a rození se nového, v sobě tentokrát skrývá další důležitá ohnivá data: spojení Marsu s Uranem v Beranu 11.3. nám dodá sílu a rozhodnost novým začátkům, probudí v nás zdravé rebely, oživí a posílí odvahu k životu, odvahu vydat se tam, kde jsme ještě nebyli.

Uran ve spojení s Venuší 4.3. 2015 napomůže obnovit náš milostný život, osvobodit se především na úrovni čakry srdce od všeho, co nám brání se milovat a milovat beze strachu a také dělat to, co milujeme…

Mars a Venuše se 22.2. spojují ve druhém stupni znamení Berana, na samotném začátku Zodiaku, v bodu počátku, početí nového života. Toto dvojkové datum tedy může být inspirací pro mnohé dvojice, ať už k doslovnému početí či posunu na novou úroveň chápání sexuality. Na toto milostné a energizující spojení bude ze znamení Střelce dohlížet již dobře známý moudrý vůdce Saturn ve volném trigonu a dá mu dlouhodobější podobu a záměr. Připravené páry tedy mohou prožít jakousi iniciaci, moudré nasměrování k dlouhodobé milostné tvořivosti v souladu s pradávnými učeními o sexuálních mysteriích, znovuobjevovanými v dnešní době. Podruhé se Mars a Venuše setkávají v tomto požehnaném roce ještě dvakrát: 1.9. kultivují svůj milostný tanec ve znamení Lva a poté využívají energii svého propojení k léčení a omlazování ve znamení Panny 3.11.

together6

S létem a podzimem 2015 postupně přicházejí zkoušky a prověrky praxí. Během několika měsíců se dozvíme, nakolik si skutečně věříme, nakolik hoříme neochvějným nadšením a radujeme se skutečně ze všeho, co přichází.

Saturn se ještě na několikaměsíční období mezi 15.6. a 18.9. navrací do znamení Štíra. Znovu se ponoříme do hlubin svého nitra, budeme mít poslední příležitost řádně se v sobě „pošťourat“, osvobodit se od traumatických vlivů minulosti, opravdu se rozloučit s destrukcí, negací a zbytečnými dramaty ve svých životech. Pro větší efektivitu se můžeme v tomto období uchýlit do dobrovolné izolace, věnovat se nejrůznějším šamanským technikám, například rekapitulaci svého života, strávit několik dní či týdnů :) ve tmě, být sami se sebou v přírodě, umocnit transformační proces pobytem na energeticky silných místech…

Poněkud napjaté období může nastat ve dnech kolem 3.8., kdy se Saturn dostává do kvadratury s Jupiterem. Potřeba jít do sebe a hluboce prožívat bude možná v určitém konfliktu s potřebou prostě odpočívat, užívat si, bavit se. Dopřejme si obojí, ale jedno po druhém. Po hlubokém intenzivním vnoru se můžeme odměnit jednoduššími radostmi a potěšeními – vylézt ze svých hlubokých jeskyní a prostě se vyhřívat na slunci…

Jupiter se poté od 11.8. bude nalézat v zemském znamení Panny, v místě svého vyhnanství, kde spočine až do 9.9. 2016.

V množství detailních a drobných úkolů, problémků a nezbytných povinností, které se zřejmě v této době přímo „vyrojí“, by se však nemělo ztrácet prvopočáteční nadšení, vědomí celku, celistvosti. Stejně jako Jupitera ve Lvu žádáme, aby nás naučil radovat se, věřit si, hrát si, odpočívat a užívat si života, můžeme Jupitera v Panně požádat, aby nás provedl obdobím určitého vystřízlivění a uzemňování, aby nás naučil skutečně zdravému způsobu života. Toto období bude obzvláště vhodné pro ty, kdo něco tvoří, vyrábějí, kdo se již delší dobu chystají své nápady a poznatky zhmotnit a trpělivě na tom pracují. Úspěšní mohou být i vědci, vynálezci, lidé pracující v oblasti zdraví, výživy, kosmetiky, řemesel apod.

Úžasným a mocným momentem může být harmonický aspekt trigon mezi Jupiterem a Plutem, který nastane poprvé 12.10. 2015 a ještě dvakrát se zopakuje v následujícím roce 2016. Každodenní ozdravné a léčivé působení Jupitera v Panně bude v těchto dnech podpořeno přímo „nadlidskými“ schopnostmi Pluta v Kozorohu, který bude do našich těl, do našich buněk, vysílat energii potřebnou k transformaci. Pravděpodobně přijdou velmi silné impulsy, spojené především s mocným posunem chápání toho, co to je vlastně léčení. Možná během tohoto období (12.10. 15 – 27.6. 16) dovedeme do svých myslí i těl plné pochopení toho, že náš zdravotní stav vychází z hlubinných zásadních rozhodnutí.

Chceme-li se skutečně vyléčit, omladit, regenerovat, nejprve se k tomu rozhodněme, uvědomme si a před-stavme, že je to možné. Mocnou vůli Pluta můžeme využít například na zbavení se škodlivých zvyků, návyků, závislostí, a osvojení si návyků nových, užitečných a prospěšných, ke kterým jsme neměli dostatek vůle, odhodlání v uplynulých letech, ať už jde o pravidelnou práci s tělem a energií, změny stravování, častější pobyt v přírodě atd.

Možná už nebudeme muset tak usilovně přemýšlet o tom, co je a není zdravé, který potravinový doplněk, která metoda nám skutečně pomůže. Budeme moci využít mocnou energii „zevnitř“, pracovat přímo od základů s kořenovou čakrou, nalézt spojení se zemí, se svým tělem, rozpomenout se na schopnost sebeléčby a regenerace, která nám po staletí byla nejrůznějšími způsoby odpírána, kterou jsme vlastně sami před sebou skrývali.

Téma fyzična a konkrétna, dovedení užitečných informací doslova do každé buňky, se v roce 15 projevuje též skrze linii evoluce, tedy sestupný a vzestupný lunární uzel, které se ocitají 12.11. 2015 po osmnácti letech znovu ve fascinující pozici: vzestupný uzel vstupuje do znamení Panny, sestupný do Ryb. Uzly tímto způsobem propojují bod nejhustšího fyzična (hranice Vah a Panny) a nejjemněhmotnější bod vrcholu tzv. atmanického těla (hranice Ryb a Berana), přičemž zhmotnění, konkrétno, fyzično, je zde evolučně upřednostněno. Duchovní prožitky tedy mají být převedeny do těla, mají nás prostoupit, máme se jimi naplnit, žít je, což rezonuje s výše uvedenými skutečnostmi.

Vzestupný uzel vstupuje 12.11. do znamení Panny a tímto datem započne více než roční období intenzivního čištění, uzdravování, praktikování, dávání věcí do pořádku, radikálního vtělování. Opět můžeme mluvit o výrazném posunu, který se doplňuje s výše uvedeným trigonem Jupitera a Pluta. Tento vysoce ozdravný proces přesáhne hranice roku 15, jedním z dalších klíčových dat s ním spojených bude spojení Jupitera se vzestupným uzlem 29.1. 2016.

Po většinu roku 2015 se bude Bílá Luna nalézat ve znamení Vodnáře, což přinese velkou podporu a andělskou ochranu všem, kdo se chystají k zásadním změnám ve svých životech. Obzvláštní možnost k osvobozujícím posunům, rozhodnutím podpořeným shůry, v souladu s moudrostí našich duší, skýtají dny vrcholícího období Raka kolem 6.7., kdy se Bílá luna ve Vodnáři ocitá v podpůrném aspektu sextil k Uranu ve znamení Berana. Za zavřenýma očima budeme moci vnitřním zrakem zachytit svou jedinečnou VIZI, poselství Duše…

Hluboce meditativní zážitky, příležitost k odpuštění a otevření se bezpodmínečné lásce mohou přijít ve dnech kolem 2.11., kdy se Bílá luna spojuje s Neptunem.

Sladká blaženost se do nás bude vlévat též skrze spojení Venuše s Neptunem v Rybách ve dnech kolem 1.2. Fyzická a nadpozemská boží láska se prolínají a mísí a bude jen na nás, jak si tyto dny užijeme, co z tohoto spojení vytvoříme…

Z nejbližších silných planetárních tranzitů bychom mohli poměrně silně pocítit spojení Urana a sestupného lunárního uzlu, které nastane již 20.1. Tato situace se opakuje znovu po šestnácti letech a umožňuje nám osvobodit se od dosavadního chápání toho, co je opora, osvobodit se od omezujícího vlivu minulosti, v tomto případě především dětství. Pokud pocítíme v těchto dnech ztrátu pevné půdy pod nohama, pak vězme, že ve skutečnosti nebyla dost pevná a stalo se to proto, abychom tuto oporu nalezli jen a jen sami v sobě…

Sám Jupiter ve Lvu, patron celého roku, se již v prvních dnech roku ocitá v retrográdní situaci a v opozici s Marsem ve Vodnáři. Tendence k určitému konzervatismu a stagnaci jsou vypínány mladistvou, revoluční, ovšem i svým způsobem agresivní energií v momentu, kdy je to nejméně očekáváno. Může se to týkat jak jedinců, tak i celé společnosti, především Evropy, která je sama o sobě pod vlivem Jupitera. Oproti tomu Mars by mohl představovat aktuální náladu vodnářského Ruska. Vztah východu a západu se pravděpodobně vyhrotí, dostane se do bodu, z něhož je možné směřovat již jen ke spojení… uvědomění, že jeden bez druhého nemohou existovat, že k sobě bytostně patří.

Přátelé, otevřeme se změnám, abychom jimi nebyli zaskočeni! Překvapujme denně sami sebe, dělejme třeba i ty nejobyčejnější věci vědomě jinak, zařaďme změny do svého kung-fu každodennosti, do svého Velkého Díla. Proměna umocněná rokem 2012 intenzivně pokračuje, oheň božství hoří, osvobozující vítr fouká a odhaluje Skutečnost, uvádí věci do pohybu, spojuje lidi i souvislosti do nových celků.

PROSTĚ BÝT V PROUDU je tím nejdůležitějším, co můžeme aktuálně dělat…

Přeji všem ze srdce skutečně šťastný a darů plný rok JUPITERA!

Alita Zaurak
http://www.mandalia.cz

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s