Mistři planety Země – Kryon

Zdravím vás moji milí, jsem Kryon z Magnetické služby a v radosti vás svou lásku objímám. Raduji se z těchto dnů, kdy se Země otevírá a na povrch Země vystupují energie, které dlouhou dobu spaly v nitru Země. Jsem Kryon a starám se o magnetické propojení Země s jinými částmi vesmíru, starám se o to, aby se Země včas vrátila do své původní vibrace. Do vysoce vibračního stavu, který nazýváte osvícením. I Země se vrací ke stavu osvícení. I Země se probouzí stejně jako každý z vás. I Země si na stav svého osvícení pamatuje a pamatuje si toho ještě mnohem víc, neboť osvícením to vše začíná. Teprve ve stavu osvícení se vám otevírá celá škála možností, o kterých sníte. Tyto možnosti jsou dostupné všem, kteří dosahují potřebných vibrací a tak nemusíte mít strach ze zneužití od těch, kteří těchto vibrací nedosahují. Vibrace skutečnosti se nadají zneužít. To, co se stalo v minulosti se Zemí a i na některých sousedních planetách, bylo to, že ke zneužití energií došlo na základě vibrací, o kterých si lidé mysleli, že jsou „skutečné“.

Ve stavu ega lze jen těžce rozlišit, co je „skutečné“ a co „skutečné“ není, co pochází ze skutečnosti a ze stavu lásky, a co se za lásku jen vydává.
Ve stavu ega se nachází i někteří lidmi oslavovaní „mistři“ na této Zemi, neboť není žádného mistra většího než jsi ty sám. A tak jak se může někdo mistrem nazývat? Ve skutečnosti jste všichni mistři Země, mistři svého umění, mistři své vlastní jedinečnosti a kvality, mistři svého Já a svých schopností.

Ve skutečnosti není žádné větší nebo menší umění. Ale prozradím vám tajemství – čím více se budete vibračně nacházet ve své vlastní skutečnosti, v realitě jednoty, objevíte své vnitřní hodnoty, oprostíte se od hodnot duality, tím více schopností se před vámi otevře. Ano, možná budete jiným připadat jedineční, zázrační, magičtí, ojedinělí nebo snad nanebevzatí. Někteří si budou lámat hlavu nad vašimi schopnostmi a přitom se nic tak skvostného nestalo, jen jste se stali sami sebou. Opustili jste vibraci duality a zaměřili jste se na své vlastní Já. A to před ostatními vypadá jako zázrak. Takto osvícený člověk své kvality nikterak nevyzdvihuje. Je tichou hořící pochodní Země. Je jejím žhavým jádrem a spolupracuje se silami Země. Pomáhá ostatním najít jejich osobní vnitřní oheň a je na blízku těm, kteří to potřebují. A možná to nejsou ani lidé. Možná jsou to jiné říše, možná jsou to říše zvířat, minerálů nebo elementů. Možná jsou to říše duší, které uvízly v prostoru, když hledaly svůj domov.
Možná je to spolupráce s říšemi, které jsou vibračně výš než aktuální vibrace Země a otevírají se před vámi interdimenzionální konference, kde nejste jen tichými posluchači, ale i aktivními účastníky. Teprve pak začíná nový rozměr práce, ke které všichni směřujete.

Nelitujte ty, kteří zůstávají v nízkých vibracích. I oni se postupně blíží ke svému osvícení. Každý svým individuálním způsobem, každý svou vlastní jedinečnou cestou. Oni tyto zkušenosti potřebují. Jen sami se rozhodují, kdy jim přestávají vyhovovat bolestivé zkušenosti zažívané na Zemi. Jen sami se rozhodují, zda a kdy opouští vibrace nenávisti, závisti, chudoby, strachu, manipulace, neštěstí, utrpení, strastí a žalu, lamentování nad tím, co se jim děje, nervozity a stresu. Každý je manažerem svého vlastního života. Vibrace Země jim umožňuje, aby to pochopili. Vibrace Země se nikdy nezastavují. Země je tažena vpřed. Používá svůj vnitřní pohon k udržení směru, na který se zaměřila.

Nesmírně miluje ty, kteří její planetu obývají a proto postupuje vpřed velmi, velmi pomalu. Záleží jí na tom, aby se všem jejím obyvatelům dostalo maximální péče při přechodu do vyšších vibrací. A proto jste každý den na Zemi jako v lázních. Opečováváni nejen Zemí samotnou, ale mnohdy i stovkami různých dalších bytostí a elementů, kteří vidí váš úmysl vystoupit z duality a na vaší cestě jsou vašimi neviditelnými pomocníky. Jejich hlas častokrát zaslechnete.

Když jste v rozjímání, sami v sobě, ponoříte se do svých myšlenek, pak jsou vaše vnitřní konverzace velmi často vedeny vašim Vyšším Já, které hovoří s jemnohmotným světem kolem vás. Jak jinak by vám přicházely odpovědi na otázky, na které se vnitřně ptáte?
A každý se ptá. I ten, kdo nevěří. A i tomu, kdo říká, že nevěří, přichází takové odpovědi. Někdy tomu říkáte intuice. Spolupracujete s jinými světy, aniž si to uvědomujete a je to daleko častěji než si myslíte. Každé vaše vnitřní rozmlouvání je rozmlouváním s těmi, které nevidíte. Na každou otázku existuje odpověď a záleží na vašem klidu a neutralitě, aby vaše konverzace probíhala s bytostmi, které jsou naladěny na vibrace jednoty. Čím větší klid a neutralita, tím výše vibrační bytost odpovídá na vaše otázky. A proto je důležité trénovat vaše vnitřní uvolnění.

arantia
Pokud nejste v neutralitě, možná dostáváte odpovědi od bytostí, které se u vás přihlásí jen proto, že je konečně někdo slyší a nebo od těch, kteří s vámi chtějí manipulovat. Těch se stále ještě na Zemi nachází velmi mnoho a nemají to v poslední době na Zemi jednoduché. Žijí v nevědomosti ze svého odpojení a neví, co se kolem nich děje. Vidí, že ze Země vychází stále víc záře, vidí zář ze stále více lidí a zužují se jim možnosti volného pohybu a energetické výživy. V poslední době se často stává, že člověk, který se duchovně rozvíjí skrze své ego – i to jde do určité úrovně vědomí, dostává od okolí tisíce impulsů k tomu, že je duchovně veden správně. Na jednu stranu skutečně správně veden je a je třeba mu k jeho vnitřnímu naslouchání pogratulovat, ovšem otázkou zůstává, komu naslouchá. Jeho hlas srdce to pravděpodobně není. Nebudou to ani bytosti, které žijí v jednotě skutečnosti a nebude to ani nikdo, kdo je vibračně stejně vysoko, jako je ten, kdo hladově touží po mimořádných schopnostech.

Někdy se lidé snaží vyniknout. Snaží se být něčím výjimeční, jejich sebevědomí je příliš nízké či příliš vysoké, snaží se za každou cenu začít přijímat zprávy z duchovního světa a předávat je dál, snaží se za každou cenu nějakým způsobem pomáhat nebo lidi vést, snaží se léčit, snaží se ozdravovat tuto Zemi, snaží se a snaží. A ono to skrze ně opravdu za nějakou dobu začne přicházet. Vždy se však ptejte, co přes tyto lidi přichází. Ještě stále na Zemi nevládne jednota ve všech směrech. Ještě stále je velmi jednoduché používat lákadla duality k získání přízně lidí. A právě zde bych vás chtěl informovat o tom, co všichni znáte – nic není tak, jak se to zdá být. Obzvlášť obezřetní buďte u těch, kteří nahlas prohlašují, že jsou něčím výjimeční. Ať jste v dané chvíli jakkoli vysoko, pokud této osobě budete dlouhodoběji otevřeně naslouchat, snadno vás nevědomky, někdy i zcela vědomě, vibračně sníží. I to je součástí této fáze vzestupu Země. Výjimeční jste ve své jedinečnosti všichni. Avšak v jiném druhu vibrací, než která proudí skrze tyto lidi.
Z druhé strany závoje to vypadá jako přetahování se o ty, kteří již ví, že existuje jiný, lepší svět nebo v něj přinejmenším věří a snaží se za ním jít. Stále máte možnost se obrátit se na své nitro a naučit se opět poslouchat své srdce, neboť srdce vás nikdy nezklame. Srdce vám vždy napoví, co pro vás je dobré a co není. Srdce je vašim pokladem, který neustále nosíte při sobě. Srdce je láskou, která vás bez přestání za každých okolností miluje. A vždy vám dává rady a impulsy k cestě světla, která vede k možnostem bez hranic. Jen musíte projít územím, kdy se vás jiní snaží zmást. Každého toto na Zemi potkává. Každý je této zkušenosti vystaven a každý má možnost uspět. Tak je to jen na tobě, milý člověče, který hlas začneš poslouchat ty?

I během čtení tohoto channelingu ti přichází spousta důležitých informací a myšlenek. Věnuj jim pozornost, nepřehlížej je. Jsou to vzácné informace, kdy se ti tvé Vyšší Já snaží naznačit důležité kroky pro tvůj další rozvoj. Moc dobře znáš to, když k tobě promlouvá tvé srdce. Moc dobře znáš to, co se děje, když své srdce ignoruješ a neřídíš se ním. Znáš ty pocity, kdy si svou srdeční čakru blokuješ, i když ji otevíráš. Jen od síly tvé srdeční čakry se rozvíjí tvůj zdravý duchovní vývoj. A tvá čakra je spojena jak se zemí, tak i s vesmírem. Tyto energie by měly být vyrovnané, aby ses rozvíjel do všech stran a nejen jednostranně. Jednostranný rozvoj není mistrovským uměním. To dokáže i lajk. A Země právě v této fázi potřebuje pracovníky světla s širokým spektrem barev, kteří září do všech stran. Jsou propojeni se zemí, dobře ukotveni ve svých fyzických tělech a napojeni celým svým Já na střed vesmíru.

Kdysi Země prošla dramatickou změnou, která se odrazila na vašich fyzických tělech jako razantní omezení vašich schopností. Ta doba je pryč. Je to vzdálená minulost, které se však někteří z vás drží a nedokáží se od ní odpoutat. Vyhovují vám omezené schopnosti, protože jste pak stejní jako ostatní lidé a nijak se od jiných nelišíte. Vyhovuje vám styl života, který vedete, a druh konverzace, kterou hovoříte s jinými. Vyhovuje vám práce, kterou děláte, ačkoli si na ni třebas stěžujete. Zakořenili jste ve stylu života, který je vám známý a vše neznámé podvědomě odmítáte. Bojíte se vystoupit ze zajetých kolejí a být „jiní“ než vaši blízcí, vaše rodina, vaši přátelé. Bojíte se síly svého vlastního Já a tím se otevíráte sami sobě jen z velmi malého procenta. Omezujete sami sebe. Zavíráte sami sebe do malé krabice s malými průhledy do života vašich snů. Moji milovaní, neomezujte se. Nebojte se sami sebe a uzavřete otevřené komnaty minulosti. V představách skočte nazí do posvátného pramene skutečnosti, pak přeberte od světelných bytostí nové šaty a vykročte vstříc novému dobrodružství. Bez ohlížení se zpět, bez litování toho, co vše jste v minulosti nestihli nebo mohli udělat jinak. Vše bylo tak, jak mělo být. Vaše minulost – to jsou vaše kořeny. Je to něco, co bude stále s vámi, ale nemusí vás to omezovat. Můžete z těchto zkušeností čerpat a to také děláte a přesto můžete žít přítomným okamžikem.

Čím větším podílem se nacházíte ve skutečnosti, tím menší význam pro vás má minulost. Častokrát si ani nepamatujete to, co se dělo včera, natož před několika lety. A tak je to správně. Začínáte využívat svůj mozek jiným způsobem. Váš mozek se restrukturalizuje. Propojují se v něm nové dráhy a mění se jeho elektromagnetismus. U některých to může způsobovat krátkodobý stav náhlé únavy myšlení nebo pnutí hlavy především na temeni a za ušima. Vše jsou to krátkodobé projevy toho, že váš mozek pracuje a je přeprogramováván.

A to vše se děje samo od sebe a může za to vaše probouzející se DNA. Ne vždy musíte dělat složitá cvičení a kroky k tomu, aby se něco stalo. Tohle probíhá za pochodu vašeho života. V době, kdy do této fáze dospějete. Může se to projevovat i vnitřním mravenčením nebo zalehnutím uší. Váš zrak se může krátkodobě zúžit, aby se pak rozšířil ve vidění, které je více širokospektrální.
Mění se vaše pocity a emoce. Vaše prožitky jsou hlubší a emoce jsou do větší hloubky.
Prožíváte restart svého života v mnoha oblastech. Přerod v nového člověka. Své spirituální probuzení. A tak to je. Buďte požehnaní.

S láskou Kryon

Po přečtení channelingu se prosím vědomě energeticky uzemni.
Celý channeling je Kryonem energetizován a během čtení můžete vnímat vibrace magnetické lásky.

© Marketa Selinijana Stejskalová, http://www.zemeandelu.cz/ www.arantia.cz

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s