Mistr Serapis Bey – Cesta oddělenosti k jednotě

Poselství Mistra Serapis Bey přijala Natalie Glasson – 11-06-14
V přítomnosti lásky, jasnosti a míru k vám přicházím, abych vás pozdravil a sdílel s vámi v této době mocných posunů na Zemi své vědomí.

Cítíte, jak se posouváte po cestě oddělenosti k jednotě? Uvědomujete si teď oblasti, myšlenky a perspektivu oddělenosti, která před vámi jasně vyvstává? Bojíte se přiznat si oddělenost v jakékoli podobě, obzvláště oddělenost mezi vámi a Stvořitelem? Cítíte, že si uvědomujete oddělenost a přesto usilujete o porozumění a existenci jednoty se vším, čím je Stvořitel? Zmizelo by mnoho vašich současných těžkých úkolů, kdybyste přijali svou jednotu se Stvořitelem? Anebo by vám přijetí jednoty se Stvořitelem pomáhalo léčit všechny úrovně vašeho bytí? Některé z těchto otázek si možná uvědomíte při svém myšlenkovém procesu a ve své realitě nebo vás možná mé otázky inspirují, abyste rozpoznali ve svém bytí vibrace oddělenosti i jednoty.

V tomto čase se na Zemi i nadále ukotvuje láska skrze mnoho aspektů a zdrojů Stvořitele, buduje se tu vibrace lásky a způsobuje mnoho posunů, které jste na Zemi nezažili buď po dlouhý čas nebo nikdy. V přítomnosti lásky vše vychází na povrch, dokonce až z hloubi Země a vašeho bytí. To znamená, že energie, reakce a myšlenkové procesy, které jste dávno zapomněli nebo si nikdy skutečně neuvědomili, vstoupí do popředí vaší pozornosti či prostoupí vaše bytí, aby byl umožněn proces uvolnění. V tomto Věku lásky můžete mít naprostou víru a důvěru v to, že všechno ve vás bude vyléčeno, protože láska nenechá kámen na kameni, láska umožní všemu vystoupit, být viděno, vyléčeno a uvolněno. Žádám vás, abyste se  do dramatu svého procesu uvolňování a léčení všech aspektů svého bytí nezapojovali. V tolika nastalých energiích, které se ve vás objevují, nechte drama odejít, protože zjistíte, že drama vás zaplétá a zainteresovává do těchto energií, emocí a také strachů, které už více nepotřebujete. Je důležité, abyste se s vystupujícími energiemi, které mají být léčeny, neztotožňovali, protože mnozí z vás nyní také uvolňují energie jménem lidstva a Země, takže něco z toho, co můžete zažít a co potřebuje léčit, jste nemuseli vytvořit ani prožít vy, ale dovolili jste si být léčivou lodí, abyste pomohli rychlejšímu navýšení vibrací vzestupu na Zemi.

Mocná vlna lásky prostupuje vaše bytí a Zemi, takže vaše chápání a prožívání duality může být zpochybněno a je možné je posunout s velikou lehkostí. Stvořitelova vibrace lásky přináší uvědomění a hlubší prožitek jednoty. Jednota v nitru všech lidí a její prožívání v přítomnosti lásky nastane přirozeně. Objevujete, že perspektiva vaší mysli se mění tolik, že se zdá, že se posunula od jednoho způsobu přemýšlení k naprosto opačnému způsobu? Láska boří perspektivu duality a žádá vás, abyste si uvědomili, že nejsou žádná opozita, žádná oddělenost, žádné rozdělení, jen jednota s pravdou/v pravdě a prožitek jednoty. Přítomnost jednoty ve vašem bytí a ve vědomí lidstva se projeví v hlubším vtělení lásky, ale také v hlubším vtělení Stvořitele ve všech projevech. Budete mít pocit, jako byste viděli, prociťovali a poznávali Stvořitele v každém okamžiku své reality. Mocné vize zhmotní pravdu a jednotu ve vaší denní realitě, protože to, co prožíváte v nitru a v meditaci, se přenese do vaší fyzické reality.

Během roku 2012 přinesl Archanděl Metatron mocnou vibraci jednoty, nyní začíná Archanděl Metatron s novou vlnou jednoty, kterou ukotví v Zemi a ve vibraci lidstva v průběhu příštího roku. Vlna vědomí jednoty přichází od Stvořitele, skrze Radu dvanácti do Království andělů, kde Království a Archanděl Metatron působí jako kanály pro toto nové vědomí jednoty. Účelem vlny vědomí jednoty je povzbudit duši každé bytosti na Zemi, aby aktivovala své nejčistší vibrace jednoty a tím přinesla tuto mocnou energii, protože duše každého člověka se tím hlouběji ukotvuje a dosahuje hlubšího vtělení ve fyzickém těle. Veškeré přípravy a ukotvování lásky mají podpořit vaši duši při plnějším vtělení. Vaše duše je branou ke Stvořiteli a když je duše lépe ukotvena, může probudit své energie a umožnit vibracím a vědomí světla plynout v jednotě. Na úrovni duše je mocné pouto jednoty, které prožívají všechny duše. Oddělenost mezi dušemi a lidmi je nemyslitelná, vaše duše vám může ukázat, umožnit procítit a přijmout, jak jste zevně propojeni se všemi dušemi. Ve chvíli, kdy se vaše duše plněji vtělí do vašeho bytí a sdílí jeho vědomí, které bylo svým způsobem udržováno jako posvátné tajemství, uvidíte, jak vše ve vesmíru je jedním a to může zaktivovat mocný posun, který vám změní život. Možná budete chtít zavolat Archanděla Metatrona, aby s vámi pracoval:

“Archanděli Metatrone, volám tvou energii, lásku a vědomí, aby se sjednotily s mým bytím; prosím, podpoř mne a pomoz mi v přesunu od vědomí oddělenosti k pochopení a prožívání jednoty. Protože nyní jsi se mnou, žádám tě, abys do celého mého bytí směroval svou novou vlnu vědomí jednoty zaměřenou na vyjádření duše a vtělení jednoty. Já si nyní dovoluji přijímat tvé světlo s otevřeností, odevzdáním a soustředěním se na propojení se svou duší a prožitím její energie na hlubší úrovni. Archanděli Metarone, prosím, směruj svou vlnu vědomí jednoty hluboko do mého bytí, aby se dotkla mého srdce a duše a podnítila probuzení a rozvoj pravdy jednoty. Jsem připraven si uvědomit a rozpustit všechny aspekty oddělenosti, abych v sobě objevil a zažil jednotu své duše a Stvořitele a umožnil jednotě rozvinout se v mé realitě jako prožitek blaženosti. Archanděli Metatrone, prosím, podpoř mne nyní, děkuji.”

Jenom seďte a dovolte Archandělu Metatronovi, aby stál za vámi a položil své energetické ruce na vaši čakru Hvězda duše nad vaší hlavou. Archanděl Metatron posílá novou vlnu vědomí jednoty do čakry Hvězda duše, kde se prolíná s mnoha aspekty vaší duše, které se chtějí vtělit do vašeho bytí. Sloučené světlo pak vtéká do vašeho bytí a čaker, propojuje se s vaší čakrou Zemská hvězda, kterou máte pod nohama a pomáhá této vlně vědomí jednoty v uzemnění a vtělení. Je to mocná cesta, když se posouváte od víry v oddělenost a jejího uvědomění, k přijetí jednoty a pravdy, že ve Stvořitelově bytí neexistuje žádná forma oddělenosti. Také si uvědomujete, že všechno a všichni jsou Stvořitel a tak je oddělenost jen iluzí a nikoli výtvorem zrozeným z pravdy či lásky.

Možná se divíte, proč my vzestoupení mistři přicházíme a mluvíme s vámi jako oddělené aspekty Stvořitele. Je to proto, že když každá duše pozná své spojení a jednotu se Stvořitelem, splyne se Stvořitelem, začne se rozšiřovat, prožívá blaženost, chápe vše a přesto si drží vibraci prázdnoty. Kdyby před vás Stvořitel předstoupil v nejčistším stavu, asi by se vám zdál zcela nepopsatelný, nepřijatelný a nesrozumitelný. Oddělenost má na duchovní cestě své místo a prostor, protože když si uvědomíte oddělenost, otevře vám to dveře k přijetí hlubšího vědomí jednoty a pravdy. Přicházíme k vám jako vzestoupení mistři a neseme aspekt oddělenosti od Stvořitele, protože jsme jako vzestoupení mistři žili na Zemi, máme vzpomínky; výzvy a proces růstu na Zemi jsou nám důvěrně známy a tak jsme schopni vám vyložit Stvořitele a pomoci tím vašemu vlastnímu uvědomování způsobem, který je pro vás srozumitelný v tomto stádiu současného procesu vzestupu. Je důležité si uvědomit, že možná kolem vás i v sobě narazíte na myšlenku a perspektivu oddělenosti, ale nevnímejte je jako negativní, jsou jenom branou ke Stvořiteli a často jsou zapotřebí. V každém okamžiku inspirace a sebe-(Stvořitele)-poznání umožňujete, aby mnoho úrovní oddělenosti zmizelo. Váš pohled se změní a bude se vyvíjet, ale nezoufejte, ani neznevažujte časy, kdy se propojíte s odděleností nebo v ni věříte, protože jsou to časy, které vás vedou k mocnému procesu probuzení. Cesta od oddělenosti k jednotě je krásná, hodnotná a nezbytná, posiluje vaši duši a pomáhá jí při vtělování.

Je důležité neztotožňovat se, ani nepropojovat s myšlenkou oddělenosti, ale uvědomit si, že k tomu, abyste mohli poznat a prožívat jednotu, můžete potřebovat také zřejmou oddělenost, aby vám ilustrovala a ukázala vědomí a existenci jednoty.

“Nyní se miluji bezpodmínečně, jsem vděčný za všechny zkušenosti, myšlenkové procesy i vědomí oddělenosti, které jsem přijal v minulosti a možná si udržuji i nyní. Uvědomuji si, že přiznání si a pozorování mé víry v oddělenost od Stvořitele, jakkoli malé či velké, mi nabízí krásné brány k inspiraci a přijetí jednoty. Vážím si každého kroku svého procesu vzestupu a vím, že jsem věčně veden svou duší a Stvořitelem. Děkuji.

V souladu a jednotě
Mistr Serapis Bey

Zdroj: http://www.omna.org/Home.htmlPoznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Hanka B. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Advertisement

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s