Mužská a ženská část v našem nitru

Každý z nás bez rozdílu pohlaví má v sobě část muže i ženy, mužskou a ženskou energii. Věřím, že jedním z našich nejdůležitějších problémů v životě je rozpoznat a rozvíjet jak mužskou, tak ženskou stránku nás samých a dosáhnout toho, aby tyto energie uvnitř nás byly v rovnováze.

Myšlenka mužské a ženské energie existuje již dlouho. Ve východních filozofiích se odedávna hovoří o aspektech jin a jang ve vesmíru. Nejenže každý z nás má v sobě jin a jang.
Všechno ve vesmíru je stvořeno z jin a jang, dvou usměrněných energií: činné a vnímavé, kladné a záporné, světlé a tmavě, mužské a ženské. Na Západě vykonal pionýrskou a vzrušující práci Carl Jung se svým pojetím animy a anima. Vysvětlil, že muži mají ženskou stránku, animu, a ženy mají mužskou část, animus, a že většina z nás tyto stránky silně potlačila, a my se s nimi musíme vyrovnat a naučit žít.

polarity
Zjistila jsem, že někteří lidé se brání používání slov mužský a ženský pro vyjádření časti sebe samých, protože v naší kultuře máme příliš mnoho předem stanovených představ o tom, co tato slova znamenají. Existuje velké množství citových významů s nimi spojených. Jestliže vám tato slova nevyhovují, bez jakýchkoliv obav je nahraďte slovy jin a jang, činný a vnímavý, nebo jakýmikoliv jinými, která se vám líbí.

Já mám zvláštní způsob, jak se dívat na mužskost a ženskost: myslím na naši ženskou stránku, ať jde o muže, nebo ženu, jako na naši intuitivní část. Je to nejhlubší a nejmoudřejší řídicí energie v nás, naše vnitřní vstupní dveře, které dovolují, aby do nás vstoupila vyšší vesmírná energie. Skutečnost, že přijímáme tvořivou energii z vesmíru, se děje skrze tuto ženskost. V jistém smyslu si to představte jako konec vstupního kanálu, kterým přijímáme.

Mužskou stránkou je činnost. Je to naše schopnost konat fyzicky ve fyzickém světě. Myslete na to jako na výstupní konec kanálu. Energie vstupuje skrze ženské přijímací dveře a vychází skrze mužskou schopnost realizovat.
Tyto dvě vnitřní síly, mužská a ženská, pracují společně a formují tvořivý proces. Když přijmeme energii a vyšleme ji přes naši vnitřní mužskou část, něco tvoříme.

Například umělec se může probudit s inspirující myšlenkou k malování, s představou, která mu byla sdělena vnitřní ženskou částí, a on ihned vezme štětec a začne malovat, svou vnitřní mužskou části realizuje činnost. Nebo matka pocítí náhlou starost o dítě, jakési varováni, které pochází z její vnitřní ženské části, běží do jiného pokoje a odtáhne své dítě od horkých kamen, učiní tak skrze svou vnitřní mužskou část. Další přiklad je obchodník, který může mít nutkáni kontaktovat jistého partnera, k čemuž ho vede ženská část jeho nitra. Výsledkem je to, ze mu zavolá a zahájí tím nový obchod, který uskutečňuje skrze mužskou část svého nitra. 

Přiklad, jak to funguje v mém životě, je takový , že když cítím nutkáni psát, původní impuls přichází z vyšší energie z vesmíru a ke mně se dostává skrze mou ženskou část, můj intuitivní pocit ve formě pobídnutí: “Kdy, chci něco napsat. Mám něco, co chci říci.” A potom se to uskutečni pomoci mé mužské části; vezmu kus papíru, posadím se a něco napíšu. A něco je stvořeno pomocí svazku tohoto mužského a ženského ve mně, přes ženský popud k tvorbě a mužskou realizaci.

Jednoduše to lze vyjádřit takto:

Naše ženská část říká: “Cítím to.”
Mužská část říká: “Já tě slyším – co bys chtěla, abych udělal?”
Ona řekne: “Chci tohle.”
On řekne: “Chceš tohle? Tak dobře, skvěle. Postarám se o to.” 

Tento svazek ženské a mužské energie uvnitř jednotlivce je základem pro veškerou tvorbu.

Ženská intuice plus mužská akce se rovná tvořivosti.

Abychom mohli žít harmonickým a tvořivým životem, potřebujeme, aby obě energie byly zcela funkční a pracovaly společně. Pro nás je nezbytné umístit ženskou energii do vedoucí pozice. Její přirozená funkce je jako náš průvodce. Ženská energie je naladěna na vyšší inteligenci vesmíru. Přirozeně chceme, aby nás tato vyšší inteligence vedla. Funkce mužské energie je naslouchat tomuto inteligentnímu řízení a vydedukovat, jak jeho impulsy realizovat ve skutečném světě.
Opravdová funkce mužské energie je jasnost, přímost a vášnivá síla zaměřená na to, co nám vesmír uvnitř nás říká skrze naší ženskou část.
Je důležité vzít na vědomi, že hovořím o vnitřním procesu. Lidé bývají někdy zmateni a zneklidněni, protože to, co říkám, převádějí do vnějšího světa. Myslí si, že podle mě by ženy měly mužům říkat, co mají dělat, a muži by měli poslouchat rady od žen, že by muži měli všechno dělat pro ženy. Takhle to nemyslím – Říkám, že uvnitř každého z nás je ženská stránka našeho bytí, která je vnitřním rádcem a musí být počáteční, iniciující energií, a mužská část je energie, která uskutečňuje naše vnitřní vedení.

Myšlenka mužského a ženského je opravdu jen jiným způsobem vyjádření faktu, že potřebujeme naslouchat své vnitřní pravdě, svému vlastnímu vedení a být ochotni podle něho jednat. Když vezmeme koncepty mužské a ženské energie a promítneme je do vnějšího světa, začneme být zmateni. Mnoho stereotypních idejí ženské a mužské energie se opravdu věnuje tomu, co to znamená fungovat vnitřně, ale my jsme se pokusili o to, aby fungovaly ve vnějším světě. Řekli jsme, že ženy by měly být takové a muži by měli být takový. A v tomto případě sami sebe limitujeme: Ženy využívají pouze ženskou energii a muži mužskou. My potřebujeme mít obě.
Z vnitřního hlediska je každý jedinec bytostí složenou z mužské a ženské části.

Občas lidé pociťují obavy, když slyší o této myšlence. Bojí se, že nakonec budou všichni stejní. Jestliže budeme úplné mužsko-ženské bytosti, spějeme k tomu, aby se z nás stali androgyné! Zjistila jsem, že to není pravda. Ale za pravdivé považuji to, že když žena dovolí své vnitřní mužské energii, aby ji podpořila, když této mužské energii začne důvěřovat, cítí se bezpečněji, a proto se stává ženštější, emocionálnější, vnímavější, vědomou si toho, že ji její mužská síla podpoří a bude se o ni starat. Stejně tak, když muži sami sobě dovolí pocítit sílu své ženské energie, zvětší to jejich mužnost. Cítí se silnější a mocnější. Naopak naše mužnost nebo ženskost se stupňuje, takže navenek vypadáme tak, jak chceme, aniž bychom se omezovali tím, že bychom lpěli pouze na jedné polovině naší bytosti.

Většina z nás se ještě nenaučila, jak umožnit své mužské nebo ženské energii, aby fungovala ve vzájemném vztahu správně a přirozeně. V naší kultuře používáme svou mužskou energii, svou schopnost myslet a konat, a potlačujeme a ovládáme svou ženskou intuici, místo abychom ji podpořili a vyjádřili. Toto tradiční používání mužské energie nazývám “Old male”(stará mužská energie). Je přítomna stejně u mužů i u žen, ačkoliv častěji je víc zřejmá a vnější u mužů a mírnější a vnitřní u žen, “Old male” je ta část našeho já, která chce udržet kontrolu. Válka je dobrým příkladem energie “old male”, která postrádá ženskou moudrost a řízení. Děsí ji ženská energie, protože se nechce vzdát před vesmírnou mocí. Obává se, že když se vzdá, ztratí svou individuální identitu.
Jiným slovem se dá “old male” nazvat ego. Jeho funkci je trvat na individualitě a samostatnosti za každou cenu. Proto popírá ženskou energii, která znamená sílu, vedoucí ke spojeni a jednotě.
Ve vztahu k “old male” je ženskost ve světě bezmocná. Její energie se nemůže dostat do světa přímo. Takže často vychází na povrch nepřímo. Jestliže nemůžeme vyjádřit svou ženskou energii přes svou mužskou energii, potom může vycházet pouze nepřímo, skrytě, pomocí manipulace. Energie se musí někde vybíjet, jestliže se nevybijí přímo, může nám to způsobit problémy, dokonce i fyzické onemocnění.
“Old male” – to ego v nás, se obává ženské energie, protože ta je silou ducha. Je to energie vesmíru a chce se zcela vymykat naší kontrole, kontrole našeho ega. A my se obáváme ztráty této kontroly. Bojíme se nechat naše ego napospas energii vesmíru a věřit tomu, že tato energie opravdu ví, co dělat.
V jistém smyslu se energie “old male” bojí, že ženská energie je větší než ona sama. A to může být do jisté míry pravda. Proti tomuto strachu však svědčí to, že čím víc mužské v nás začne naslouchat tomu ženskému a jedná, fyzicky jedná, tím víc se zvyšuje jeho síla. Získává víc a víc energie ze své ženské síly. Nakonec mohou být naše těla tak flexibilní a plná energie, že můžeme ovládat víc a víc vesmírné tvořivé energie, která námi prochází.
Čím víc naše mužská část naslouchá té ženské a jedná podle jejich rad, tím silnější je náš energetický kanál, tím tvořivější energie jim může procházet a tím lépe ji mohou naše těla ovládat… 

Svou sílu, jasnost, a energeticky kanál budujeme tedy každým okamžikem, kdy nasloucháme intuitivním vnuknutím a kdy máme odvahu riskovat a jednat podle nich v každém směru, ať již se to týká maličkosti, nebo vážnějších záležitosti.
Ve skutečnosti jsou maličkosti nejdůležitější. Například pocítíme-li nutkáni něco říci, ale neřekneme to, protože se obáváme, že by se to někomu nelíbilo, znamená to, že mužské v nás selhalo, nepodařilo se mu realizovat pokyn naší ženské vnitřní části. Pokud bychom to mohli obrátit, dokonce jednou nebo dvakrát, mělo by to velký význam. Cítíte-li, že chcete něco říci a máte odvahu to udělat, pocítíte oprávněnost svého jednání. Tento pocit znamená, že vaše mužská část naslouchá ti ženské. Když vás někdo někam pozve a vám se příliš nechce, ale pozvání přijmete, protože byste to měli udělat, je to příklad, kdy “old male” jedná z jiných důvodů, než vám napovídá ženská část. Ale když cítíte, že nechcete jít a vaše mužská část vás podpoří tím, že řekne: “Ne, zrovna teď to udělat nechci,” získáte díky tomuto vyjádření důvěry v sebe sama víc síly.

Jako muži a ženy jsme vyjadřovali tuto mužskou a ženskou energii v našich tradičních rolích. Tradiční rolí muže je být velmi silný, ovládat se, být zcela oproštěn od svých citů, téměř jako stroj, a potlačovat ženy. A to proto, že vnitřně potlačuje svou vlastní vnitřní ženskost.

Tradiční chlap má v sobě bezmocný, hysterický ženský hlas, který se zoufale snaží být slyšen. Bude mít sklon přitahovat ženy, které si samy sebe málo cení a neustále potřebují mít někoho vedle sebe, které vyjadřují svou sílu nepřímo pomocí manipulace: dívčí mazaností, sexuální svůdnosti, úlisnosti nebo nečestnosti.

Tradiční rolí ženy je být emociální a intuitivní, aniž by to však byla schopna vyjádřit prostřednictvím skutků ve vnějším světě. Proto se stává manipulující, nemůže svou energii používat přímo, tak ji musí používat nepřímo. Cítí se bezmocná a závislá na mužích.

Z této perspektivy je každá osoba pouze poloviční, existenčně závislá na té druhé půlce. Ale protože nemůžeme na světě žít zdravě bez ženské a mužské energie, obě pohlaví jsou na tom druhém životně závislá. V jistém smyslu se může zdát, že je to perfektně fungující zařízení. Muži pomáhají ženám, ženy mužům. Ale je zde základní problém: jednotlivec, který sám sebe nevnímá jako úplnou osobnost, který cítí, že jeho přežití závisí na někom jiném, se neustále obává ztráty této osoby. Ale vy v hloubi duše víte, že ta osoba, ke které jste přitahováni, je zrcadlem vás samých. Nesmíte být na ni tolik závislí, protože víte, že všechno, co vidíte ve svém partnerovi, je také ve vás.
Připouštíte, že důvodem k vašemu vztahu je poznávaní sebe sama a prohloubení vašeho spojení s vesmírem.

spoj

Věřím, že každá forma intimního svazku představuje pokus každého jedince najít rovnováhu mezi svou mužskou a ženskou části, od nejtradičnějších manželství až po otevřené, homosexuální nebo bisexuální svazky. Věřím, že nalezením rovnováhy mezi mužským a ženským v nás jako jednotlivcích můžeme začít vztah s jinou osobou z pozice celku: “Jsem úplná mužsko-ženská bytost a v tobě se toto mé dovršení zrcadlí. V tobě se odráží moje celistvost.” A vzájemným zrcadlením se můžeme jeden od druhého učit.

Mnoho žen má, tak jako jsem mívala já, silně vyvinutou mužskou energii, ale používají ji tím starým mužským způsobem. To byl můj případ. Byla jsem velmi intelektuální, aktivní a velmi přísně jsem se snažila brát na svá bedra všechnu zodpovědnost. Měla jsem také velmi vyvinutou ženskost, ale nenaslouchala jsem jí. Popravdě řečeno, často jsem ji ignorovala. Zásadně jsem skrývala své zranitelné city za tvrdou skořápkou. Musela jsem se naučit svou silnou mužskou energii užívat k tomu, aby naslouchala, důvěřovala a podporovala mou ženskou část. Poskytuje jí to bezpečí a podporu, aby se mohla plně vyvinout. Cítím se a navenek se jevím poddajnější, přístupnější a zranitelnější, ale ve skutečnosti jsem silnější.

Ženy se nyní učí uznávat samy sebe, místo, aby se zříkaly své odpovědnosti a nechaly ji na mužích. Avšak musí se vypořádat s hluboce zakořeněným modelem, který přetrvával celá staletí, a potrvá nějaký čas, než se změní i v těch nejhlubších místech naší psychiky. Klíčem k tomu je nepřestávat naslouchat, důvěřovat a jednat podle našich nejhlubších pocitů.

Svazek mužského a ženského uvnitř každé osoby umožňuje lásce a opravdovému citu procházet z vesmíru skrze každého z nás. Naše vztahy potom mohou být založeny na této vesmírné lásce a citu, a ne na pocitu nerovnosti.
Ženská síla, síla ducha, je vždy uvnitř nás. 

Záleží na egu, na naši mužské energii, aby určila, v jakém vztahu se k této energii budeme nacházet. Buď s ní můžeme bojovat, zablokovat ji, získat nad ní kontrolu a být od ní odděleni, nebo se jí můžeme odevzdat a otevřít, důvěřovat jí, podporovat ji a pohybovat se s ní. Třebaže se tímto problémem zabývá každý individuelně, v naší kultuře a v našem světě se jím zabýváme také kolektivně.

Věřím, že se svět přesunuje z pozice strachu a nedůvěry vnitřní mužské části vůči části ženské do pozice důvěry a podpory této síly ducha novou vnitřní mužskou části v nás a že je ochoten ji dostat ven a vyjádřit ji. Jelikož každý z nás prochází touto transformací, vidíme, že se naše individuální životy dostávají do vyváženého a harmonického stavu. Začíná se to odrážet v našich vztazích a konečně se začíná přetvářet celý svět a odráží se to i v něm.

Síla ženské energie je v našem světě na vzestupu. Jak se v nás vyvíjí a my ji uznáváme a odevzdáváme se jí, “old male” uvnitř nás se přetváří. Objevuje se znovu skrze ženskost jako “new male” (nová mužská síla), energie, která se projevuje s láskou a důvěrou k energii ženské. Musí růst, aby se jí silou vyrovnala tak, aby z nich mohli být milenci, tak jak být mají.

Energie “new male” se opravdu v našem podvědomí zrodila během posledních několika let. Předtím jsme měli jen malou zkušenost s opravdovou mužskou energií v našem těle. Jediným pojetím mužské stránky byla energie “old male”. Zrození “new male” je totožné se zrozením nového věku.
V našem nitru se tvoří nový svět a zrcadlí se kolem nás současně s tím, jak “new male” vychází na povrch z ženské energie ducha v celé své slávě.

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s