Multiverzálna vibrácia – odkaz od Féwy

Počas týchto dní výrazne graduje nervozita, stavy podráždenosti. Dôvodom sú uvolnené emócie akéhokoľvek druhu. Pozitívne i tie negatívne. Sú to emócie, ktoré vyplávali na povrch v dôsledku odblokovania už spomínanej rezonancie. Týmto odblokovaním sa uvolnilo stáročia trvajúce nakumulované napätie, ktoré sa vo Vás zablokovanou rezonanciou neustále hromadilo. Enormný tlak vnútra, ktorý sa cestou  inkarnácií v ľudskej populácii kumuloval. Blokovanou rezonanciou. 

Vertikalita časopriestoru, to znamená komplexné zosúlaďovanie pôvodného s novým /indíciami svetla, jeho žiarením/ je poznávaním stredu všetkých stredov, ktorý je i vo vás. Vo Vašom srdci. To znamená, že sa spiritualitou žiarenia – jeho transpersonalitou – posúva z Vášho pôvodného fyzického stredu, pričom sa absolútnym stredom stáva oblasť srdca, kde je prvotná esencia. Súčasne sa nízka frekvencia racionálneho vnímania ľavou hemisférou zarovnáva s intuitívnou kreativitou, emocionálnosťou…pravej hemisféry cez stredový mostík /corpus calosum/, ktorý sa fyzicky nachádza medzi hemisférami. 

Je to impulzná korekcia vysokou frekvenciou, smerujúca ku zväzku frekvencií, ktoré predstavujú nultý čas. Jednoducho absolútne zrovnovážnenie frekvencií ľavej a pravej hemisféry a následný posun horizontálnou a vertikálnou časovou líniou ku srdcu Galaxie. Prúdiacim žiarením, za pomoci centrálneho transformačného kódu Zdroja, ktorý sa priebežne načítava a aktivuje.

Zdroj – ako centrálna galaktická bunka Vášho vesmíru /a súčasne multiverzu/ vyslala mnoho bytostí do kvadratúry Zeme. Vyjadrujúc tým bezpodmienečnú lásku matke Gáji i človeku. Snahou spolupodieľať sa prostredníctvom týchto bytostí rôznych hviezdnych systémov na procese ľudského vzostupu. Bez zasahovania do evolučného vývoja ľudskej populácie. Je to nepísaný zákon svetelných galaktických zón, že vyššie vedomie podáva vždy pomocnú ruku nižšiemu vedomiu. Aby sa pomocou informácií, harmonizácie čakrálneho systému človeka i Zeme, načítavaním informačných kódov –  individuálnym pochopením a prijatím jednotlivých zmien  – stal človek opäť tým človekom, ktorým kedysi dávno bol. Aby rozkvitol jeho nový kvet života. Aktivovaním línií absolútneho stredu pôvodného kvetu, ktoré sa v jeho jadre /semene/ stretávajú a rozbiehajú stredom jednotlivých lístkov do všetkých strán. Pôvodnými šiestimi lístkami kvetu života, ku ktorým pribúdajú oktaedericky ďalšie dva a krížením cez stred jadra kvetu života kompletizujú tvar písmena  ” X ”  – to znamená kompletnosť transpersonality. Stred tohto “X” je vrcholom frekvencií /nultým bodom/ a vytvára zrkadlením zjednotenie všetkého, čo bolo, je a bude už nie dualitné, ale jednotnou konfiguráciou nepolarizovanej lásky stredu Vašich sŕdc. Toto “X” predstavuje v jednom bode ukončenie všetkého, čo bolo doteraz nízkou frekvenciou, ale súčasne začiatok nového “gravírovaného” svetla /iných svetelných lomov/. Skutočnosť, že živé svetlo primárneho Zdroja má schopnosť meniť hmotnú nízku frekvenciu /tým všetko, čo bolo doteraz/ je zázrakom prvopočiatočného štádia, kedy bola hmota svetlom zrodená a tým celý nízkofrekvenčný vesmír. Prvotným paprskom energií stvorenia, preprojektovaným z jemnohmotného vesmíru Stvoriteľa. Z briliantovej galaxie. Pre človeka nepredstaviteľných farieb a tvarov briliantových svetov Espomminealis.

Tieto svety boli prvotnou kapitolou vzniku absolútne všetkého, čo je, bolo a bude, neustále vibrujúcou láskou. Briliantová galaxia, ktorej vznik sa datuje lineárnym pohľadom tejto reality na miliardy rokov pred Vaším prvotným zábleskom hmotného vesmíru. Je to nanoštrukturálna svetelná  “spermia”, ktorej svetelný brus je doslova neviditeľný. To znamená, že opticky znázorňuje hladkú plochu bezpočetného množstva farebných odleskov. Farieb, ktoré na zemi nepoznáte. Galaxia stvoriteľa, ktorej čakrálny zdroj /pulzácia vnútra tejto galaxie/ tvarom pripomína srdce. Tento stred absolútne všetkých multiverzálnych stredov neustále vysiela svoje paprsky, ktoré evokujú farebné dúhové vlnenie jemnohmotných priestorov briliantovej galaxie a tým i /jednotlivými stupňami frekvencií/ ďalších vesmírov. Parabolicky sa spájajúcich s centrálnou hyper-parabolou absolútne všetkého, čo je.

Espomminealis je trblietavá galaxia, v ktorej strede sa nachádza oko celého multiverzálneho bytia. Jeho centrálna zrenica tvaru srdca. Táto zrenica, produkuje zdrojové svetlo, ktoré sa vzájomnou väzbou predchádzajúcej a následujúcej svetelnej vrstvy a jej hustoty premieta /projektuje, kopíruje/ žiarením do všetkých stredov galaxií jemnohmotných a hrubohmotných vesmírov – to znamená do centrálnych sĺnc. Centrálne slnká odovzdávajú ďalej tieto svetelné informácie /kódy/ Stvoriteľa jednotlivým slnkám solárnych systémov a tieto slnká projektujú kódy do jadra /srdca/ planét a všetkých ich organických súčastí. Hodvábna žiarivá biela niť briliantovej galaxie /multiverzálna sieť vedomia/ týmto spôsobom spája všetky jemnohmotné i hmotné vesmíry. Energiami Stvoriteľa, ktorý dáva pulzne podnet k ďalšej zmene všetkého, čo je a bolo predchádzajúcou frekvenčnou výškou /čiže stupňom vedomia/. 

Pre lepšiu názornosť si predstavte obrazy /ovály/, ktoré sú pokreslené jemnou sieťovinou – ako pavučina. A v strede každého oválu je krištál. Pričom jednotlivé stredy majú rôzne druhy /farby/ krištálov. Sú to krištalické kódy. Každá sieť má svoje typické línie vedomia. Keď spojíte všetky ovály /vesmíry, galaxie/, ktorých pavučina je redšia a nitky sú vzhľadom na nízku frekvenciu hrubšie a cez všetky ovály namaľujete jemnučkú bielu pavučinu v ktorej strede je biela perla mnohých dúhových odleskov …..to je multiverzálna sieť vedomia. Sieť nekonečného množstva multiverzálnych realít. Energií, ktoré sú svetlom, zvukom, rezonanciou všetkého, čo je. Indíciou absolútne prvotného Zdroja, ktorý vyslal svoju bezpodmienečnú lásku do Vašej galaxie.

Načítava sa čas absolútnej nuly. Je veľmi dôležité, aby ste si uvedomili Vy, ktorí ste sa “dotkli” svojej hviezdy –  svetielka, ktoré Vás vedie desiatou čakrou –  že Vaše biele svetlo, Vaša láska, ktorá týmto fyzicky neviditeľným spôsobom prúdi z Vášho srdca svojou nekonečnosťou je tým grandióznym svetlom, ktoré všetko mení. Refrakčnou refrakciou – rezonanciou stvoriteľových energií. Čiže gradujúcim žiarením cez stred Galaxie pokračuje kódmi Slnečnej brány do Vášho srdca, ktoré rozkvitá epifýzou a opäť nachádza všetko stratené. Túžbou zdieľať všetko emočne pozitívne – individuálnou a súčasne jednotnou vzájomnosťou. Táto pozitivita, krásno ľudskej duše, sa bude šíriť Vaším aktivujúcim sa srdcom do všetkých krajín…štátov….svetadielov…do galaxie….vesmírov. Pretože keď sa jeden list tromu zavlní láskou, zaplaví jej vlna celý strom…. les… flóru…faunu…genotyp…genotop…a DOTKNE SA HVIEZD. Je to dôležitý akt vo chvíli rozpuku bieleho lotosu, ruže, chryzantémy….bielej slnečnice. Kvetov krištalických tvarov, ktoré sú posvätnou geometriou. Ich pôvodné listy a novorastúce lístočky sú súčasťou časových kruhov jednoty. Frekvencie, ktorá neustále vibruje a krúži okolo všetkého, čo je svetelným zdrojom.

Každý “tieň”, ktorý sa ešte snaží pohybovať okolo Vás, sa planetárne gradujúcou frekvenciou rozpustí. Vaším vyžarovaním, ktoré je tými energiami, ktoré prúdia k Zemi. Vy ste tí, ktorí prišli na zem priniesť lásku. Ale nie je to “len” o Zemi. Je to i o Vás, milovaní. Máte nekonečné schopnosti tvorenia svojho sveta absolútne novým spôsobom. Vaša jednotná sila je v energii, ktoré srdcom vyžarujete. Ktorákoľvek negatívna energia sa k Vám priblíži – jednoducho stačí vysielať k nej svoje živé svetlo. Zrakom a srdcom. 

Nesiete sveteľnú fakľu vzájomnosti multiverzálnej lásky. Svetov, ich vesmírov, do ktorých opäť vstupujete. Je dôležité sa na prúdiace energie takpovediac navibrovať. TÚŽBOU byť ich súčasťou /tzn. emocionálne/. Určite ste si všimli, že sa farba Slnka počas dňa mení. Zo zlatej do bielej. Zahľaďte sa do Slnka vtedy, keď je biele. Po chvíli si všimnete, že sa celé vlní. Vizualizáciou si predstavte, že ste ním. Vaším žiarivým slnečným vedomím a spojte sa s jeho bielou energiou cez srdce. Odosobnite sa od všetkého čo Vás obklopuje, splyňte s jeho energiou, ktorá Vám odovzdáva svoje vysokofrekvenčné informačné kódy. Všimnite si, ako od Slnka smerom k Vám prúdia bezčasové kružnice, pripomínajúce otvárajúci sa tunel. A súčasne množstvo bielych paprskov. To isté sa deje smerom od Vášho srdca. Sú to solárne kružnice času, ktoré Vás bielymi paprskami energetických kódov spájajú s novou frekvenciou a súčasne vynášajú nad hladinu pôvodnej vrstvy svetla. Centrálnou bielou niťou všetkých frekvencií srdca, kde sa v strede nachádza kulminačný nultý bod.

Bielymi anjelmi chránení….bielymi bytosťami frekvenčne najvyšších svetov podporovaní….energiou bielych zvierat spájaní s faunou….bielym závojom aury stromov kontaktovaní s flórou. Zrakom  /epifýzou/ – jeho transpersonálnym kódom vnútorných galaxií.

Aktuálne:  

Projekciou skúseností s terciálnou sférou sa načítava ľudská vzájomnosť. Kombináciou transpersonálnych informačných kódov vedomia intergalaktických bytostí, ktoré boli vyslané ako galaktická pomoc. Zdieľaním, symbiózou, projekciou toho, čo sa dialo v dávnej minulosti, keď prechádzali tieto bytosti rovnakou evolučnou zmenou ako človek. Načítava sa ľudská, zemská a galaktická vzájomnosť  –  pochopením človeka, že priestor, ktorý obýva, je absolútne celý jeho spoločným ľudským priestorom. Že nie je sám, opustený v nedohľadných univerzálnych končinách, ale že je súčasťou jednotného svetla mnohých bytostí, ktorých opätovný príchod na matku Gáju dočíta posledné nepochopené verše všetkých doposiaľ celosvetove odovzdávaných informácií.

S láskou Féwa

2 thoughts on “Multiverzálna vibrácia – odkaz od Féwy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s