Príčiny chorôb podľa Louise L. Hay – 1. diel

Nemoc Duchovní příčina Afirmace
ABSCES Hlodavé myšlenky na křivdy, urážky, pomstu. Dovoluji svým myšlenkám, aby se osvobodily. Jsem usmířený.
ADDISONOVA NEMOC Citová podvýživa. Vztek na sebe sama. S láskou pečuji o své tělo, o svou mysl a své city.
AFTY Nevyřčená jedovatá slova. Obviňování Ve svém láskyplném světě vytvářím jen a jen dobro.
AIDS Zavržení sebe sama. Sexuální vina. Zakořeněné přesvědčení, že za nic nestojíte Jsem Božím, dokonalým ztělesněním života. Raduji se ze své sexuality. Raduji se ze všeho, čím jsem. Mám se rád
AKNÉ Odmítání sebe sama. Štítivost vůči sobě. Jsem Božím ztělesněním života. Mám se rád. Beru se takový jaký jsem.
ALERGIE Na koho jste alergičtí? Odmítání vlastní síly. Svět je bezpečný a přátelský. Jsem v bezpečí. Jsem smířený s životem
ALKOHOLISMUS Pocit marnosti, viny a neschopnosti. Zavrhování sebe sama. Žiji v přítomnosti. Každý okamžik je nový. Vážím si sám sebe. Mám se rád
ALZHEIMEROVANEMOC Touha opustit tuto planetu. Nezpůsobilost brát život takový jaký je. Všechno probíhá ve správném okamžiku, čase i prostoru. Bůh vždy jedná správně
AMÉNIE Nerozhodné postoje. Málo radosti. Strach ze života. Pocit, že za nic nestojím. Mohu se naplno radovat ze života. Jsem v bezpečí. Mám rád život
ANGÍNA Strach. Potlačované emoce.Potlačovaná kreativita. Mé dobro proudí bez překážek. Svým prostřednictvím vyjadřuji  své myšlenky pocházející od Boha. Jsem usmířený.
ANOREXIE Viz. nechutenství
APATIE Vzdorování citům. Strach City jsou bezpečné. Otevírám se životu. Raduji se z něj.
ARTERIOSKLERÓZA Vzdor. napětí. Zatvrzelá úzkoprsost. Odmítání vidět dobro. Zcela se otevírám životu a radosti. Na svět se dívám s láskou..
ARTRITIDA Viz. zánět kloubů
ARTRITICKÉ PRSTY Touha trestat. Provinilost.Pocit diskriminace. Dívám se s láskou a pochopením. Veškeré prožitky vystavuji paprskům lásky.
ASTMA BRONCHIALE Přemáhání vlastních emocí.,,Dusivá láska,,Neschopnost dýchat sám za sebe. Potlačovaný pláč. Je bezpečné převzít zodpovědnost za svůj život.
ASTMA, DĚTSKÉ Strach že života tady. Toto dítě je v bezpečí. Je obklopeno láskou a péčí
BOLESTI-AKUTNÍ Touha po lásce a bezpečí Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Mám rád lidi a oni mě také.
– CHRONICKÉ Vina. Vina si vždy hledá trest S láskou se zbavuji minulostiJsem svobodný a ,,oni,, také. V mém srdci je teďvše v pořádku
BRADAVICE Vyjádření nenávisti. Přesvědčení, že jsem ošklivý. Plně vyjadřuji lásku a krásu života
BRIGHTOVA NEMOC Pocit, že jsem malé dítě, které nic neumí, za nic nestojí. Neúspěch. Ztráta Mám se rád. Záleží mi na sobě. Dělám vždy vše správně
BRONCHITIDA Rozjitřené rodinné prostředí.Hádky, křik, dusné ticho Vyhlašuji klid a harmonii v sobě a vůkol sebe.
BURZITIDA Potlačovaný hněv, chuť někoho uhodit Láska uvolňuje. Láska ve mně se zprošťuje všeho, co je jiné než ona
CELULITIDA Lpění na karambolech minulosti. Potíže při pohybu vpřed. Strach zvolit si vlastní směr. Odpouštím si. Odpouštím všem, všemu minulému. Jsem svobodný.
CUKROVKA Touha po tom, co by bývalo bylo, kdyby. Potřeba ovládat druhé. Nesmírný smutek. Zatvrzelost. Tento okamžik je plný radosti. Rád(a) si osladím život.
CUSCHINGŮVSYNDROM Mentální nevyrovnanost. příliš se zaobíráme zdrcujícími myšlenkami. S láskou vyvažuji své tělo i mou  mysl. Zabývám se jen myšlenkami, které mi dělají dobře
CYSTICKÁ FIBRÓZA Utkvělá představa, že od života nelze čekat nic dobrého. Sebelítost. Život mně má rád. Přijímám ho naplno a svobodně.
CYSTY (Viz též Prsa) Vzpomínky na dřívější bolestné zážitky. Hýčkání starých křivd. Falešný, nesprávný růst. Jsem rozhodnut myslet jen na krásné věci. Mám se rád.
ČELISTI (Sanice)– POTÍŽE Zloba. Zášť. Touha po pomstě Jsem rozhodnut změnit svůj způsob uvažování, který mi tento stav přivodil. Mám se rád a jsem v bezpečí.
DÁSNĚ (viz též KRVÁCENÍ Z DÁSNÍ) Neschopnost stát si za svým. Rozbředlost. Jsem rozhodný. Vše dotahuji do konce. Láska mi dodává sil.
DECH Představuje schopnost přijímat život. Miluji život.
DĚLOHA Představuje sídlo kreativity Jsem ve svém těle doma.
DERMATOMYKÓZA Frustrace z toho, že mě okolí nepřijímá. Neschopnost pohybu vpřed. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Dovoluji sám sobě jít vpřed. Pohyb je bezpečný.
DĚTSKÉ NEMOCI Potíže růstu. Víra v nesprávné zákonitosti, nesprávné společenské pojmy a v přesně rozvržené harmonogramy. Nedospělé chování lidí v blízkosti dětí. Toto dítě ochraňuje bůh a obklopuje jej pouze láska. Žádáme mentální ochranu.
DNA Potřeba dominovat, být nadřazený. Netrpělivost, hněv. Jsem v bezpečí. Jsem usmířený se sebou i ostatními.
DUŠEVNÍ CHOROBA Útěk od rodiny. Únik od reality, stažení se do sebe. Násilné odtržení. Tato mysl zná svou pravou totožnost. Je vyjádřením Boží kreativity.
DUŠNOST Strach, nedůvěra v proces života. Ustrnutí v dětství. Je bezpečné vyrůst a stát se dospělým. Svět je bezpečný. Jsem v bezpečí.
DUTINY Alergie na jednu konkrétní osobu, na někoho blízkého. Vždy mě prostupuje a obklopuje klid a harmonie. Vše je v pořádku.
DÝCHACÍ POTÍŽE Strach či odmítání naplno přijímat život. Pocit, že nemáte právo zabírat prostor či dokonce vůbec existovat. Mým přirozeným právem je žít naplno a svobodně. Jsem hoden lásky. Jsem  rozhodnut žít naplno.
DYSPEPSIE Strach. hrůza, úzkost. Nadávání a brblání. Klidně a radostně trávím a vstřebávám všechny nové zážitky.
DYSTROFIE SVALSTVA Viz . SVALOVÁ DYSTROFIE
EDÉMY Viz. OTOKY
EKZÉM Vnitřní protiklady.Mentální vyrážka. Ve mně i kolem mě je harmonie, klid, láska a radost.
ENDOKRINNÍ POTÍŽE Špatná distribuce myšlenek podporujících rozhodnost a aktivitu. Bůh mi poskytuje všechny potřebné myšlenky. Jsem aktivní. Právě nyní, v tomto okamžiku postupuji vpřed.
EPILEPSIE Pocit perzekuce. Zavrhování života. Obrovský vnitřní zápas. Jsem ochoten vidět život jako věčný a plný radosti. Jsem věčný a usmířený. Mám radost.
EXANTÉM Viz. VYRÁŽKA
FIBROIDNÍ NÁDORY A CYSTY Urážka ženského ega. Lpění na křivdě ze strany partnera. Zbavuji se mentálního návyku, který vyvolal tento zážitek. Ve svém životě vytvářím jen dobro.
FRIGITIDA Strach. Popírání rozkoše. Přesvědčení  že sex  je něco špatného. Necitliví partneři. Radovat se z vlastního těla je bezpečné. Raduji se z toho, že jsem žena.
GANGRÉNA Viz. SNĚT
GASTRITIDA Dlouhotrvající nejistota. Pocit, že špatný osud mně nemine. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jsem v bezpečí.
GENITÁLIE Představují mužský a ženský princip. Je bezpečné být sám sebou.
GENITÁLIE– POTÍŽE Obavy, že za nic nestojím. Raduji se z toho, jak vyjadřuji život. Jsem dokonalý takový jaký jsem. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.
GLAUKOM Viz. OČNÍ POTÍŽE
HAVÁRIE Viz.  NEHODY
HEMEROIDY Strach z termínů. Zloba z minulosti. Strach zbavit se minulosti. Pocit břemene. Zbavuji se všeho, co není láska. Ke všemu, co chci udělat, mám dost času i prostoru.
HEPATITIDA Viz. ZÁNĚT JATER
HERPES Viz. OPAR
HLUCHOTA Odmítání, tvrdohlavost, izolace. Co nechcete slyšet? Naslouchám Bohu a raduji se ze všeho, co mohu slyšet. Jsem součástí vesmíru.
HNISAVÁ ANGÍNA Silné přesvědčení, že si nemůžete říct o to, co potřebujete. Je mým přirozeným právem uspokojit všechny svoje potřeby. S láskou a spontánně si říkám o vše, co chci
HODGKINOVA NEMOC Provinilost a obrovský strach, že za nic nestojíte. nesmírná touha prosadit se. V honbě za uznáním se zapomíná na radost ze života Vyhovuje mi být sám sebou. Jsem dost dobrý takový jaký jsem. Mám se rád. Vydávám a přijímám radost.
HOREČKY Zloba. Rozhořčení. Jsem klidným ztělesněním harmonie a lásky.
HYPERFUNKCEŠTÍTNÉ ŽLÁZY Viz. STÍTNÁ ŽLÁZA
HYPERGLYKÉMIE Viz. CUKROVKA
HYPERVENTILACE Strach. odpor ke změně. Nedůvěra v běh života. Všude ve vesmíru jsem v bezpečí. mám se rád a věřím v běh života.
HYPOFÝZA Představuje sídlo sebeovládání Má mysl a mé tělo jsou v dokonalé rovnováze. Ovládám své myšlenky.
HYPOGLYKÉMIE Únava, zmoženost. Život je příliš těžké břemeno. Jsem ochoten učinit svůj život světlým, lehkým, plným radosti.
HÝŽDĚ Představují sílu. Ochablé hýždě indikují ztrátu síly. Moudře investuji svou sílu. Jsem silný. Cítím se bezpečně. vše je v pořádku
CHODIDLA Představují chápání. sebe sama a i ostatních Všemu jasně rozumím a jsem ochoten měnit se zároveň s časem. Jsem v bezpečí.
CHODIDLA-POTÍŽE Strach z budoucnosti a z ustrnutí na místě. Přirozeně se raduji a postupuji vpřed.
CHOLESTEROL Ucpává průchody radosti. Strach přijímat radost Jsem ochoten ít rád život. Volně mnou proudí radost. Přijímat je bezpečné.
CHRÁPÁNÍ Tvrdohlavé odmítání zbavit se starých mentálních návyků. Vypouštím z mysli vše, co se nepodobá lásce a radosti. Od minulosti směřuji ke všemu novému, svěžímu, a vitálnímu
CHRONICKÉ NEMOCI Odmítání změn. Starch z budoucnosti. Pocit nejistoty Jsem ochoten růst a měnit se.Vytvářím se bezpečnou budoucnost.
CHŘIPKA Reakce na všeobecnou negativitu a všeobecná přesvědčení. Strach. Jsem mimo dosah společenských předsudků. nepodléhám žádným vlivům.
CHIDEKREVNOST Viz: ANÉMIE
CUŤ K JÍDLU– NADMĚRNÁ Strach. Potřeba ochrany. Posuzování citů. Jsem v bezpečí. To, co cítím je bezpečné, normální a přijatelné.
– ZTRÁTA Strach. Sebeobrana. Nedůvěra v život Mám se rád a jsem se sebou spokojený. jsem v bezpečí. Život je bezpečný a plný radosti.
IMPOTENCE Sexuální tlak, napětí, vina. Společenské předsudky. Nevraživost vůči bývalému partnerovi. Strach z matky. Nechávám se radostí a spontánně působit sílu svého pohlavního principu.
INFARKT Vypuzení veškeré radosti z těla kvůli penězům, postavení, funkci atd.
INFEKCE Podrážděnost, hněv, rozladěnost
ISCHIAS Pokrytectví. Strach z peněz a z budoucnosti Směřuji ke svému vyššímu dobru. Mé dobro je všude a ve všem
INKONTINENCE(NESCHOPNOST UDRŽET STOLICI ČI MOČ) Pocit, že se citově neovládám. Všechno je v pořádku
JÁTRA Sídlo hněvu a primitivních emocí. Znám pouze lásku, klid a radost.
JÁTRA-POTÍŽE Neustálé stížnosti a nadávky. Pocit, že jste
špatní. Ustavičnou kritikou jen obelháváte
sami sebe.
Hledám lásku a nacházím ji všude a ve všem
KANDIDÓZA Pocit silné roztříštěnosti. Značná frustrace a zloba. Přílišné nároky a nedůvěra ve vztahu k druhým Zasluhuji jen to nejlepší. Mám rád sebe i ostatní. Vážím si sebe i jich.
KARBUNKL Jedovatá zloba na všechny osobní křivdy. Zbavuji se minulosti. Nechávám čas aby zhojil chvíli mého života.
KAŠEL Viz. BRONCHITIDA
KATAR– Horních cest dýchacích Viz RÝMA
– PRŮDUŠEK Viz BRONCHITIDA
– ŽALUDKU Viz. GASTRITIDA
KINETÓZA .Strach, že nemám vše pod kontrolou. Své myšlenky ovládám v každé situaci. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.
KLIMAKTERICKÉ POTÍŽE Strach, že už mě nikdo bude chtít. Strach ze stárnutí.,, Nestojím za nic,, Při všech změnách cyklů jsem klidná a vyvážená. S láskou žehnám svému tělu
KLOUBY Představují změny životního směru a lehkost s jakou probíhají Snadno a přirozeně se měním. Můj život opatruje Bůh. Ubírám se nejlepším směrem
KOKTÁNÍ Nejistota. Nedostatek sebevyjádření. Není dovoleno plakat. Mohu se svobodně vyjadřovat. je to bezpečné. Se všemi komunikuji jen s láskou
KOLENO Představuje hrdost a ego Jsem pružný a přizpůsobivý.
KOLENO– POTÍŽĚ Tvrdohlavé ego. Hrdost. Nepřizpůsobivost. Strach. nepružnost. neústupnost. Neschopnost přiznat porážku. Odpuštění, pochopení, soucit. Snadno se přizpůsobuji. Všechno je v pořádku.
KOLIKA DĚTSKÁ Podřazenost, netrpělivost a rozmrzelost v blízkosti dítěte. Toto dítě léčí jen láska a láskyplné myšlenky. Vše je v pořádku
KÓMA Strach. Útěk před někým nebo něčím. Obklopujeme tě bezpečím a láskou. Vytváříme prostor, aby ses vyléčil. Jsi láska
KONEČNÍK Místo, kde se tělo zbavuje odpadu. Snadno a přirozeně se zbavuji všeho, co už nepotřebuji
– ABCES Zloba spojená s tím, čeho se nechcete zbavit. Je bezpečné zbavovat se všeho nepotřebného. Z mého těla odchází jen to, co už nepotřebuji
– BOLESTI Vina. Touha po trestu Minulost skončila. Jsem rozhodnut mít se rád a být spkojený s tím, jaký jsem
– FISTULY Neúplné vypouštění odpadu. Lpění na minulosti. S láskou a bezezbytku se zbavuji minulosti. Jsem svobodný. jsem láska sama.
– KRVÁCENÍ Zloba a frustrace Věřím v běh života. Vše, co se děje v mém životě, je správné a dobré
– SVĚDĚNÍ Vina z minulosti. Výčitky svědomí S láskou si odpouštím. Jsem svobodný.
KOPŘIVKA Zveličování problémů, děláme z komára velblouda. Utajovaný strach Vnáším klid do každého okamžiku svého života.
KOSTI Představují strukturu vesmíru Jsem dobře členěný a vyvážený
– ZLOMENINY Vzpoura proti autoritě. Jsem ve svém světě autoritou. Protože jen já ovládám svou mysl.
– DEFORMACE Mentální tlak a upjatost. Svaly se nemohou protáhnout. Ztráta mentální pohyblivosti Zhluboka vdechuji život. Uvolňuji se a věřím v běh života
KOTNÍK Představuje pohyblivost a směr Snadno se pohybuji životem kupředu
KOŽNÍ POTÍŽE Úzkost, strach. staré, zasuté harampádí minulosti. Pocit ohrožení Láskyplně se chráním harmonickými a klidnými myšlenkami. Minulost je odpuštěna a zapomenuta. Jsem svobodný.
KRČNÍ PÁTEŘ Odmítání vidět jiné stránky problému. Pružně a nenuceně beru v úvahu všechny stránky problému. Věci lze vidět nekonečně mnoha způsoby. Jsem v bezpečí
KREV Představuje radost volně obíhající v těle Dávám a přijímám radost ze života
– POTÍŽE Málo radosti. malá cirkulace myšlenek Kolují ve mne radostné myšlenky, nové myšlenky
– KREVNÍ SRAŽENINY Zablokovaný průchod radosti Probouzím v sobě nový život
KREVNÍ TLAK– VYSOKÝ Dlouhodobě nevyřešený problém S radostí se zbavuji minulosti
– NÍZKÝ Málo lásky v dětství. Poraženectví. Pocit, že nic nemá cenu Jsem ochoten žít ve věčně harmonické přítomnosti. můj život je radost
KRK Průchod sebevyjádření a tvořivosti Otevírám své srdce. Zpívám o radostech lásky
– POTÍŽE Neschopnost. Polykaná zloba. Potlačovaná kreativita. Vyjadřuji se s radostí, svobodně, a tvořivě. Snadno a přirozeně se hlásím o svá práva. Jsem ochoten se změnit
KRVÁCENÍ Z těla uniká radost. Zloba Vyváženě dávám a přijímám radost
– Z DÁSNÍ Málo radosti v životních rozhodnutí. Věřím že v mém životě vše probíhá správně. Jsem usmířený
– Z NOSU Potřeba upozornit na sebe. Pocit, že si mě nikdo nevšímá. Touha po lásce Mám se rád a jsem se sebou spokojený Uznávám svou skutečnou cenu Jsem dokonalý.
KŘEČE Napětí. Strach. lpění na někom nebo na něčem Jsem uvolněný. Dovoluji, aby se má mysl usmířila.
– V KRAJINĚ BŘIŠNÍ Strach. Snaha zastavit běh života Věřím v běh života. jsem v bezpečí
KŘEČOVÉ ŽÍLY Setrvávání v nepříjemné situaci či postavení. Sklíčenost. pocit přepracovanosti a přetíženosti Spočívám v pravdě. Raduji se z pohybu. Pohybuji se přirozeně a spontánně. mám život rád a raduji se z každého okamžiku
KŘIVICE Citová podvýživa. Nedostatek lásky a bezpečí. Jsem v bezpečí. Živí mě láska samotného vesmíru
KŮŽE Ochraňuje naší individualitu. Smyslový orgán. Je bezpečné být sám sebou
KYČLE Nesou tělo v dokonalé rovnováze. Stimulují pohyb vpřed Raduji se z každého dne
– POTÍŽE Strach postupovat vpřed na základě důležitých  rozhodnutí. Bezcílnost Jsem v dokonalé rovnováze. v každém věku postupuji snadno a s radostí vpřed
KÝLA Roztržky. Napětí, tíha povinnosti a zodpovědnosti. Má mysl je laskavá a harmonická. mám se rád a jsem se sebou spokojený.
LARYNGITIDA Máte takový vztek, že ani nemůžeme mluvit. Strach promluvit nahlas. Odpor vůči autoritám. Mohu svobodně požádat, oč chci. je bezpečné vyjadřovat sebe sama. Jsem usmířený
LEPRA Neschopnost jakkoli zvládnout životní zkušenosti. Dlouhodobé přesvědčení, že nejsem dost dobrý a čistý Povznáším se nad všechna omezení. Bůh mne vede a inspiruje.. Láska hojí vše živé.
LEUKÉMIE Brutální ubíjení inspirace. Pocit, že nic nemá cenu. Přenáším se přes minulá omezení do svobodné přítomnosti. Je bezpečné být sám sebou.
LOKET Představuje změnu a přijímání nových životních zkušeností Snadno se přizpůsobuji novým zkušenostem, směrům a změnám.
LUPÉNKA Strach, že mi někdo ublíží. Umrtvování smyslů a ega. Odmítání přijmout zodpovědnost za vlastní city Žiju proto, abych se radoval ze života. Zasloužím si v životě to nejlepší. Přijímám své dobro. Mám se rád
LUPUS Celková kapitulace. Raději zemřít než se přihlásit o svá práva. Zloba a trest. Spontánně a přirozeně se beru o svá práva. Znám svou sílu. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jsem svobodný. Jsem v bezpečí.
LYMFATICKÉ POTÍŽE Varování, že mysl potřebuje soustředit na nejzákladnější životní skutečnosti, na lásku a radost. Jsem zcela soustředěný na lásku a radost ze života. Přizpůsobuji se životu. jsem klidný.

Príčiny chorôb podľa Louise L. Hay – 2. diel

 

Reklamy

One thought on “Príčiny chorôb podľa Louise L. Hay – 1. diel

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s